Tehosta toimintaasi: Miten yritykseni voi hyötyä sähköisestä taloushallinnosta?

|

Yrityksen taloushallintoon kuuluu monia tärkeitä tehtäviä kuten laskutus, laskujen maksu, palkanlaskenta, tilausten lähetys, kirjanpito sekä työnantaja- ja veroilmoitusten laadinta. Siirtymällä sähköiseen taloushallintoon, nämä asiat voidaan hoitaa vähemmällä työllä. Sähköinen taloushallinto tehostaa toimintaa ja mahdollistaa koko yrityksen toimintojen joustavan organisoinnin. Sähköinen … LUE LISÄÄ

Luontoisedut verotuksessa

|

Palkka ei aina tarkoita rahallista hyvitystä. Luontoisedulla tarkoitetaan verotuksessa muuna kuin rahana työnantajan työntekijälle maksamaa vastiketta. Eli kyseessä on työnantajan kustantama tavara tai palvelu, jota palkansaaja saa käyttää. Omistusoikeus ei siis siirry työntekijälle. Tyypillisimpiä luontoisetuja ovat puhelinetu, ravintoetu, virikesetelit, työsuhdematkalippu, autoetu … LUE LISÄÄ

Verkkokaupasta ostaminen yritykselle: Mitä minun tulisi huomioida?

|

Verkkokaupat ovat erittäin kätevä tapa ostaa palveluita ja tavaroita myös yrityksille. Ostaminen yritykselle on kuitenkin täysin eri asia kun ostaminen omaan käyttöön. Tärkein asia yritykselle ostettaessa on muistaa, että arvonlisäverojen on mentävä oikein ja hankinnasta on saatava kunnollinen tosite kirjanpitoa … LUE LISÄÄ

Työhyvinvointi: Kenen vastuu se on

|

Työnantajalla on iso vastuu työntekijän työhyvinvoinnista, mutta työkyvyn ylläpito on myös työntekijän etu. Työterveyshuolto on vain yksi osa työhyvinvoinnista. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös mm. virkistyspäivät, työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön sekä yhteiset lounastauot.   Työntekijällä on myös vastuu omasta työkyvystään ja … LUE LISÄÄ

Mitä teen, jos kuitti on hukassa?

|

Se, että kuitti on kateissa ei ole harvinainen tapaus. Kuitti saattaa joskus kadota myös kännykkäsovelluksesta. Laskuista saa useimmiten uuden kopion, mutta käteisellä tai luottokortilla maksetuista kuiteista harvemmin.   Jos kuitti on kateissa, eikä kopiota ole saatavilla, kirjanpitovelvollinen yrittäjä saa lain … LUE LISÄÄ

Työvaatteet yrityksen verotuksessa

|

Työvaatteiden verovähennysoikeus riippuu yrityksen toimialasta ja toiminnasta. Rajanveto on usein kuitenkin hankalaa, sillä yksityiskohtainen lainsäädäntö puuttuu. Pääsääntö verovähennyskelpoisuudelle on se, etteivät vaatteet ole käytettävissä muualla kuin töissä. Jos vaatteita voi käyttää muutenkin kuin vain töissä, ne ovat elantomenoja ja tästä … LUE LISÄÄ

Mitä tase kertoo yrittäjälle?

|

Vaikka tase onki vähintään yhtä hyödyllinen raportti kuin tuloslaskema, useinmiten se jää yrittäjiltä kokonaan lukematta. Jotta yrityksen varallisuustilanne saataisiin selville, on erittäin tärkeetä lukea ja ymmärtää myös tase. Tilikauden tulos voi olla hyvä, mutta yritys saattaa olla pahasti veloissa. Tästä … LUE LISÄÄ

Mitä tuloslaskelma kertoo yrittäjälle?

|

Tuloslaskelma, joka on tilinpäätöksen dokumentti, kertoo, millainen yrityksen tulos on ja miten se syntyi. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelma sisältää myös tuloksen, joka kertoo onko tilikauden tulos voitto vai tappio. Toisinsanoen tuloslaskelma kertoo … LUE LISÄÄ

Mitä poistot ovat?

|

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden … LUE LISÄÄ

Mitä minun tulisi arkistoida?

|

Yrityksen on syytä arkistoida kirjanpidon eri tositteet, palkkalaskelmat, laskut, kuitit ja muistiot. Muistioihin olisi myös suositeltavaa liittää asiakirjat, jotka usein unohtuvat tehdä kirjallisesti. Yrityksen tulisi myös arkistoida työsopimukset. Pyötäkirjat on säilytettävä ja asiat kuten osakkaiden lainat yritykselle, päätökset osakeannista sekä … LUE LISÄÄ

Asiaa luottotappioista

|

Rekisteröityjen maksuhäiriöiden sekä konkurssien määrävät kasvavat jatkuvasti ja riski asiakkaan maksukyvyttömyydestä luottokaupan yhteydessä on suurempi. Tästä syystä yrittäjän on tarkastettava yrityksen myyntisaamiset säännöllisesti, eikä vain silloin kun tilintarkastus on lähellä. Silloin kun saamisen perintä ei tuota tulosta, voidaan saaminen kirjata … LUE LISÄÄ

Miksi yrittäjän kannattaa laatia budjetti?

|

Budjetointi on yrittäjän paras työkalu oman yritystalouden suunnittelussa ja sen seurannassa. Pienet yrittäjät usein ajattelevat, ettei heidän kannata tehdä budjettia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Budjetin laatiminen on suositeltavaa useissa eri tilanteissa kuten uuden yrityksen perustamisen yhteydessä. Budjetin avulla aloittava … LUE LISÄÄ

Miten työstressiä voi hallita?

|

Työstessi on yleinen ongelma ja kesäloman jälkeen arkeen palaaminen voi olla haasteellista. Pehmeä lasku takaisin töihin on paras ratkaisu paluustressin välttämiseen, mutta entäs sitten työstressin välttäminen muuten? Tässä muutama hyödyllinen vinkki työstressin hallintaan:   Uskalla sanoa ei, sillä kaikkia tehtäviä ei … LUE LISÄÄ

Miten laadin myyntitositteen?

|

Tavaroita tai palveluita myyvän elinkeinonharjoittajan on tehtävä jokaisesta myyntitapahtumasta myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myyntitosite on laadittava aina kun myynti on tapahtunut, vaikka maksu tulisikin elinkeinonharjoittajan tilille myöhemmin (Myyntitositteena toimii tässä tilanteessa lasku). Myyntitosite on tehtävä, jotta kirjaus liiketapahtumasta … LUE LISÄÄ

Vinkkejä pienyrittäjille- muistalista lakisääteisistä velvoitteista

|

Ennakkoverot Yrittäjän on itse huolehdittava, että oman elinkeinotoiminnan tulovero tulee maksetuksi. Ennakkoveron määrästä päättää verottaja yrityksen perustamisilmoituksen perusteella, jossa yrittäjän pitää arvioida ensimmäisen vuoden tulot. Ellei muutoksia tule, yrittäjä maksaa ennakkoveronsa kuukausittain samaa lippua käyttäen. Jos toimintasi on vähäistä, verottaja … LUE LISÄÄ

1 2 3 4 5 8