Osakaslaina se vasta kallista onkin

 

Rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana, ja joka on maksamatta vielä verovuoden päättyessä, käsitellään osakaslainana.

Välillinen omistus
Ei auta vaikka yrittäisi kierrättää rahan ei suoran osakeenomistajan kautta. Laina on osakaslaina myös silloin, jos osakas, hänen perheenjäsenensä tai molemmat yhdessä omistavat osakkeita, joiden omistus- tai äänimääräosuus on toisten yhtiöiden kautta vähintään 10 %.

Kysymyksessä on osakaslaina myös silloin, kun lainansaaja ei omista lainkaan yhtiön osakkeita, jos muiden perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on yhteensä vähintään 10 %. Kannattaa nostaa huomioon kuinka alhaiseksi raja omistusosuudessa on säädetty. Useimpien pienosakeyhtiöiden osalla tämä täyttää todella nopeasti.

Perheenjäsen
Perheenjäseninä pidetään puolisoa ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on alaikäinen, jos hän ei ole täyttänyt 17 vuotta ennen verovuoden alkua.

Verotus
Osakaslaina on lainansaajalle veronalaista pääomatuloa. Kun osakas lyhentää lainaa yhtiölle, on hänellä oikeus vähentää lyhennystä vastaava osuus muista pääomatuloistaan. Näin mikäli, maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.

Korko
Pääomatuloksi luetusta lainasta ei tarvitse periä korkoa. Korkoa peritään vain, jos laina on nostettu ja maksettu takaisin saman kalenterivuoden aikana. Tällöin ei peritä veroa.

Ilmoittamisvelvollisuus Verohallinnolle
Osakeyhtiön on ilmoitettava osakaslainoihin liittyvät tiedot Verohallinnolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiö ilmoittaa edellisenä kalenterivuonna annetut osakaslainat ja lainojen takaisinmaksut. Myös lainansaajan on ilmoitettava laina ja takaisinmaksu veroilmoituksessaan.

Osakaslaina on kallista rahaa

Osakaslaina on äärimmäisen kallista rahaa mikäli näkyvissä ei ole vastaavia pääomatuloja seuraavan viiden vuoden ajalta. Tällöinhän veronmaksaja pelaa nollasummapeliä ja ainoastaan aikaistaa tulevia pääomatulojen saantia lainaamalla yhtiöstä varat itselleen etukäteen. Olettaen kumminkin, että laina maksetaan takaisin kun vastaavat pääomatulot aikanaan saadaan käyttöön.