Arvonlisäveropalautukset EU:n alueella

Suomalaisella yrityksellä on oikeus hakea arvonlisäveron palautuksia toisista EU-maista ostetuista tavaroista ja palveluista. Yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta toisesta EU-maasta, mikäli yritys ei ole rekisteröitynyt eikä sillä ole velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kyseisessä maassa. Hankinnat ovat palautuskelpoisia, jos ne liittyvät hakijan Suomessa harjoittamaan liiketoimintaan, joka kyseisessä EU-maassa harjoitettuna olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oikeuttanut palautukseen. Yleensä palautusoikeus on yhtä laaja kuin asianomaisessa maassa toimivien arvonlisäverovelvollisten yritysten vähennysoikeus. Vähennysoikeuden rajoitukset vaihtelevat maakohtaisesti EU:n sisällä. Yleisimmät kulut ovat toisessa maassa ostettuja palveluita, kuten majoituskuluja ja muita matkakustannuksia.

EU:n direktiivien mukaan vähimmäismäärä koko kalenterivuotta koskevan hakemuksen osalta on 50 euroa ja kalenterivuotta lyhyemmän vähintään neljännesvuotta koskevan hakemuksen osalta 400 euroa. Suomalaisen yrityksen tulee antaa palautushakemus verohallinnolle, joka toimittaa hakemuksen edelleen hakuvaltion viranomaisille. Palautus on haettava yhdeksän kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hankinta on tehty, eli käytännössä viimeinen hakupäivä on seuraavan vuoden syyskuun 30 päivä.