What should I be keeping on file?

A company should be archiving all bookkeeping material, pay slips, invoices, receipts and memos. It is advisable to attach any relevant documents to all memos which might not have been made in writing. All employment contracts should also be filed. … LUE LISÄÄ

Mitä minun tulisi arkistoida?

Yrityksen on syytä arkistoida kirjanpidon eri tositteet, palkkalaskelmat, laskut, kuitit ja muistiot. Muistioihin olisi myös suositeltavaa liittää asiakirjat, jotka usein unohtuvat tehdä kirjallisesti. Yrityksen tulisi myös arkistoida työsopimukset. Pyötäkirjat on säilytettävä ja asiat kuten osakkaiden lainat yritykselle, päätökset osakeannista sekä … LUE LISÄÄ

About Credit Loss

The number of registered payment defaults and bankruptcies continue to grow and the risk of a customer’s inability to pay in trade credit is increasing due to this. For this reason, an entrepreneur has to monitor the company’s accounts receivable … LUE LISÄÄ

Asiaa luottotappioista

Rekisteröityjen maksuhäiriöiden sekä konkurssien määrävät kasvavat jatkuvasti ja riski asiakkaan maksukyvyttömyydestä luottokaupan yhteydessä on suurempi. Tästä syystä yrittäjän on tarkastettava yrityksen myyntisaamiset säännöllisesti, eikä vain silloin kun tilintarkastus on lähellä. Silloin kun saamisen perintä ei tuota tulosta, voidaan saaminen kirjata … LUE LISÄÄ

Why should entrepreneurs draw up a budget?

Budgeting is the best tool for an entrepreneur’s own financial planning and follow-up. Small business owners often think that they shouldn’t waste time in making a budget, but this is not the case at all. Drawing up a budget is … LUE LISÄÄ

Miksi yrittäjän kannattaa laatia budjetti?

Budjetointi on yrittäjän paras työkalu oman yritystalouden suunnittelussa ja sen seurannassa. Pienet yrittäjät usein ajattelevat, ettei heidän kannata tehdä budjettia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Budjetin laatiminen on suositeltavaa useissa eri tilanteissa kuten uuden yrityksen perustamisen yhteydessä. Budjetin avulla aloittava … LUE LISÄÄ

How can I manage work stress?

Work stress is a common problem and returning to work from the summer holidays can be challenging. A soft landing back to work by taking time to get back into your daily routines is the best way to avoid post-holiday … LUE LISÄÄ

Miten työstressiä voi hallita?

Työstessi on yleinen ongelma ja kesäloman jälkeen arkeen palaaminen voi olla haasteellista. Pehmeä lasku takaisin töihin on paras ratkaisu paluustressin välttämiseen, mutta entäs sitten työstressin välttäminen muuten? Tässä muutama hyödyllinen vinkki työstressin hallintaan:   Uskalla sanoa ei, sillä kaikkia tehtäviä ei … LUE LISÄÄ

How do I make a sales receipt?

Any trader who sells products or services has the duty to provide a sales receipt of all sales transactions, which document the details of the transaction. A sales receipt must be made every time a sale occurs; even if payment … LUE LISÄÄ

Miten laadin myyntitositteen?

Tavaroita tai palveluita myyvän elinkeinonharjoittajan on tehtävä jokaisesta myyntitapahtumasta myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myyntitosite on laadittava aina kun myynti on tapahtunut, vaikka maksu tulisikin elinkeinonharjoittajan tilille myöhemmin (Myyntitositteena toimii tässä tilanteessa lasku). Myyntitosite on tehtävä, jotta kirjaus liiketapahtumasta … LUE LISÄÄ

A checklist of duties for small entrepreneurs

Advance tax An entrepreneur has to make sure that he pays his own income tax from the activities of his company. When the company is being established, the entrepreneur is asked to predict his cash flow for the first year; … LUE LISÄÄ

Vinkkejä pienyrittäjille- muistalista lakisääteisistä velvoitteista

Ennakkoverot Yrittäjän on itse huolehdittava, että oman elinkeinotoiminnan tulovero tulee maksetuksi. Ennakkoveron määrästä päättää verottaja yrityksen perustamisilmoituksen perusteella, jossa yrittäjän pitää arvioida ensimmäisen vuoden tulot. Ellei muutoksia tule, yrittäjä maksaa ennakkoveronsa kuukausittain samaa lippua käyttäen. Jos toimintasi on vähäistä, verottaja … LUE LISÄÄ

How do I prepare for a tax inspection of my company?

A tax inspection might happen to your company at any given time. Companies for tax inspection are selected yearly either on purpose or by a draw. A tax inspection might also be done as the result of an anonymous complaint. … LUE LISÄÄ

Miten valmistaudun verotarkastukseen yrityksessäni?

Verotarkastus voi osua yrityksesi kohdalle milloin tahansa. Tarkastettavat yritykset valitaan ja arvotaan vuosittain. Yritykseen voidaan myös tehdä verotarkastus nimettömän ilmoituksen seurauksena. Yrityksen saneeraus on erittäin tavallinen ajankohta tehdä verotarkastus.   Kun yritys on valittu verotarkastukseen, tarkastajat ilmoittavat tarkastusajankohdan ja heidän … LUE LISÄÄ

What material do I have to submit to my accounting company?

By submitting all relevant material to your accounting company, you can be sure that your bookkeeping can be made according to the requirements of law and that your VAT calculations are done correctly. By law, all bookkeeping material can be … LUE LISÄÄ

1 2 3 4 5 6 10