Onko myynti pakottamista?

Monelle tulee mieleen termi pakottaminen kun puhutaan myynnistä. Myyjät, ainakin hyvät sellaiset, tietävät ettei tämä pidä paikkaansa. Jos asiakkaita voisikin pakottaa ostamaan niin sehän olisi unelmallinen tilanne myyjille. Todellisuushan on kuitenkin se, ettei ihmisiä voi pakottaa tekemään mitään, mitä he … LUE LISÄÄ

Älä kiusaa tahallaan!

Suurin osa digimainonnasta häiritsee ja aiheuttaa ei-haluttuja keskeytyksiä. Mainostajien Liiton toimitusjohtajan Ritva Hanski-Pitkäkosken mukaan heinäkuuhun 2015 mennessä noin 200 miljoonaa internetin käyttäjää oli hankkinut mainosten esto-ohjelman. Ritva väittää, että ”tämä markkinoinnin tehokkuutta vähentävä käyttäytyminen valtaa alaa samaan aikaan, kun mainostajien … LUE LISÄÄ

How are tax-free purchases treated for the purposes of bookkeeping and taxation?

According to the Tax Administration, traders are not allowed to buy duty free tax-free products to be sold as buying duty free products for commercial purposes is not allowed. Tax-free sales are sales in which taxes do not need to … LUE LISÄÄ

Miten tax-free ostokset käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa?

Verohallinnon mukaan elinkeinonharjoittajat eivät saa ostaa verottomia tax-free tuotteita yrityksensä käyttöön, sillä kaupalliseen tarkoitukseen ei saa tuoda tavaraa verotta. Veroton myynti tarkoittaa kauppaa, jossa ei tarvitse maksaa veroa, joka muutoin kerätään vähittäismyynnin yhteydessä. Tax-free tuotteet ovat tarkoitettu matkustajan henkilökohtaiseen tai … LUE LISÄÄ

Bookkeeper or good friend?

A bookkeeper is in many ways like a good friend. A good bookkeeper, like a good friend, is trustworthy and easily approachable. Like a good friend, your bookkeeper will listen to your concerns and sometimes even ends up playing the … LUE LISÄÄ

Kirjanpitäjä vai hyvä ystävä?

Kirjanpitäjä on monella tapaa kuin hyvä ystävä. Hyvä kirjanpitäjä, kuin hyvä ystäväkin, on luotettava ja helposti lähestyttävä. Kuten hyvä ystävä, kirjanpitäjäsi kuuntelee huoliasi ja joutuu joskus jopa terapeutinkin rooliin. Häntä tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä hyvät asiakassuhteet ovat erittäin tärkeitä … LUE LISÄÄ

Miten varmistan, että yhteistyö sujuu mahdollisimman hyvin kirjanpitäjäni kanssa?

Yrittäjän ja kirjanpitäjän toimiva suhde on niin sanotusti kaksisuuntainen tie, jossa kummallakin on velvollisuutensa. Jotta kirjanpitäjäsi voi hoitaa asialliset hommat kuntoon, hän tarvitsee sinulta kaikki liiketoimintaasi liittyvät tositteet ja dokumentit. Näiden lisäksi kirjanpitäjäsi saattaa tarvita sinulta lisätietoja ja perusteluita tekemiisi … LUE LISÄÄ

How do I ensure that I have the best possible relationship with my accountant?

A functional entrepreneur and accountant relationship is a two-way street where both the parties have responsibilities. In order for your accountant to do their job properly, they need all the documents and files that are relevant to your business. In … LUE LISÄÄ

Employers, what should you know in 2016?

Social security fee is 2.12% in 2016 TyEL contribution is 5.70%, except when the employee reaches the age of 53 years, the contribution is 7.20% from the following month onwards. The unemployment insurance contribution is 1.15% A partial owner’s unemployment … LUE LISÄÄ

Palkanmaksaja, mitä sinun tulisi tietää vuonna 2016?

Sotu-maksu on 2,12 % vuonna 2016 TyEL-maksu   5,70%, paitsi työntekijän täyttäessä 53 vuotta seuraavan kuukauden alusta alkaen pidätetään 7,20% Työttömyysvakuutusmaksu on  1,15% Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,46% Kilometrikorvaus on 0,43 EUR Kokopäiväraha (yli 10 h) on 40,00 EUR Osapäiväraha  (yli 6 h) on 19,00 EUR Hoidamme mielellämme yrityksien palkanlaskennan … LUE LISÄÄ

The Accounting Act has been renewed: Do I still have to make a financial statement?

With the reform, the definition of SMEs has expanded and a separate category was created for micro-enterprises that receive special concessions in respect to financial statements. The new Accounting Act also defines what information companies in each category must present … LUE LISÄÄ

Kirjanpitolaki uudistui: Pitääkö minun tehdä tilinpäätös?

Uudistuksen myötä pienyrityksen määrittelyrajoja nostettiin huomattavasti ja mikroyrityksille luotiin oma luokka, joka saa erityisiä helpotuksia tilinpäätösten osalta. Kirjanpitolain uudistus vaikuttaa myös siihen, mitä tietoja eri luokkiin kuuluvien yritysten on esitettävä tilinpäätöksessään. Suuryrityksiltä vaaditaan toimintakertomus sekä rahoituslaskelma, kun taas keskikokoisilta yrityksiltä … LUE LISÄÄ

How has taxation changed at the turn of the year?

The high income earner’s tax and excise tax have been tightened. In addition, Yel-payments have declined slightly, but at the same time social security payments and unemployment insurance contributions have risen. Capital income tax for high income classes has risen … LUE LISÄÄ

Miten verotus muuttui vuoden vaihtuessa?

Erityisesti suurten tulojen verotusta sekä valmisteveroja kiristetään. Tämän lisäksi Yel-maksu laski hieman, mutta samalla Sotu-maksu sekä työttömyysvakuutusmaksut nousivat. Pääomatulovero nousee ylemmässä tuloluokassa yhdellä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin yli 30,000 euron pääomatuloista. Sitä vähäisempiä pääomatuloja verotetaan normaalisti 30 prosentin mukaan. Solidaarisuusveron ansioraja … LUE LISÄÄ

A New Year; More of the Same and Even More

Wow, what a year! We’ve been very busy this year and have accomplished a lot. This year a lot of good things have happened in our accounting company and we grew in terms of turnover as well as number of … LUE LISÄÄ

1 3 4 5 6 7 8 9 10