Työvaatteet yrityksen verotuksessa

Työvaatteiden verovähennysoikeus riippuu yrityksen toimialasta ja toiminnasta. Rajanveto on usein kuitenkin hankalaa, sillä yksityiskohtainen lainsäädäntö puuttuu. Pääsääntö verovähennyskelpoisuudelle on se, etteivät vaatteet ole käytettävissä muualla kuin töissä. Jos vaatteita voi käyttää muutenkin kuin vain töissä, ne ovat elantomenoja ja tästä … LUE LISÄÄ

Mitä tase kertoo yrittäjälle?

Vaikka tase onki vähintään yhtä hyödyllinen raportti kuin tuloslaskema, useinmiten se jää yrittäjiltä kokonaan lukematta. Jotta yrityksen varallisuustilanne saataisiin selville, on erittäin tärkeetä lukea ja ymmärtää myös tase. Tilikauden tulos voi olla hyvä, mutta yritys saattaa olla pahasti veloissa. Tästä … LUE LISÄÄ

Mitä poistot ovat?

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden … LUE LISÄÄ

Mitä minun tulisi arkistoida?

Yrityksen on syytä arkistoida kirjanpidon eri tositteet, palkkalaskelmat, laskut, kuitit ja muistiot. Muistioihin olisi myös suositeltavaa liittää asiakirjat, jotka usein unohtuvat tehdä kirjallisesti. Yrityksen tulisi myös arkistoida työsopimukset. Pyötäkirjat on säilytettävä ja asiat kuten osakkaiden lainat yritykselle, päätökset osakeannista sekä … LUE LISÄÄ

Asiaa luottotappioista

Rekisteröityjen maksuhäiriöiden sekä konkurssien määrävät kasvavat jatkuvasti ja riski asiakkaan maksukyvyttömyydestä luottokaupan yhteydessä on suurempi. Tästä syystä yrittäjän on tarkastettava yrityksen myyntisaamiset säännöllisesti, eikä vain silloin kun tilintarkastus on lähellä. Silloin kun saamisen perintä ei tuota tulosta, voidaan saaminen kirjata … LUE LISÄÄ

Miksi yrittäjän kannattaa laatia budjetti?

Budjetointi on yrittäjän paras työkalu oman yritystalouden suunnittelussa ja sen seurannassa. Pienet yrittäjät usein ajattelevat, ettei heidän kannata tehdä budjettia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Budjetin laatiminen on suositeltavaa useissa eri tilanteissa kuten uuden yrityksen perustamisen yhteydessä. Budjetin avulla aloittava … LUE LISÄÄ

Miten laadin myyntitositteen?

Tavaroita tai palveluita myyvän elinkeinonharjoittajan on tehtävä jokaisesta myyntitapahtumasta myyntitosite, joka dokumentoi kyseisen liiketapahtuman tiedot. Myyntitosite on laadittava aina kun myynti on tapahtunut, vaikka maksu tulisikin elinkeinonharjoittajan tilille myöhemmin (Myyntitositteena toimii tässä tilanteessa lasku). Myyntitosite on tehtävä, jotta kirjaus liiketapahtumasta … LUE LISÄÄ

Vinkkejä pienyrittäjille- muistalista lakisääteisistä velvoitteista

Ennakkoverot Yrittäjän on itse huolehdittava, että oman elinkeinotoiminnan tulovero tulee maksetuksi. Ennakkoveron määrästä päättää verottaja yrityksen perustamisilmoituksen perusteella, jossa yrittäjän pitää arvioida ensimmäisen vuoden tulot. Ellei muutoksia tule, yrittäjä maksaa ennakkoveronsa kuukausittain samaa lippua käyttäen. Jos toimintasi on vähäistä, verottaja … LUE LISÄÄ

1 2 3 4 5 6 11