Kirjanpitolaki uudistui: Pitääkö minun tehdä tilinpäätös?

Uudistuksen myötä pienyrityksen määrittelyrajoja nostettiin huomattavasti ja mikroyrityksille luotiin oma luokka, joka saa erityisiä helpotuksia tilinpäätösten osalta. Kirjanpitolain uudistus vaikuttaa myös siihen, mitä tietoja eri luokkiin kuuluvien yritysten on esitettävä tilinpäätöksessään. Suuryrityksiltä vaaditaan toimintakertomus sekä rahoituslaskelma, kun taas keskikokoisilta yrityksiltä vaaditaan vain toimintakertomus.

Uuden kirjanpitolain mukaan suuryritys ylittää kaksi seuraavista raja-arvoista: liikevaihto 40M€, tase 20M€ ja työntekijöitä 250. Keskikokoisyrityksellä vain yksi mainituista raja-arvoista ylittyy.

Pienyrityksellä yksi seuraavista raja-arvoista saa ylittyä: liikevaihto 12 M€, tase 6 M€ ja työntekijöitä 50. Mikroyrityksellä sen sijaan yksi seuraavista raja-arvoista saa ylittyä: liikevaihto 0,7 M€, tase 0,35 M€ ja työntekijöitä 10.

Tilinpäätösvelvoite poistui myös useilta liikkeen- ja ammatinharjoittajista kirjanpitolain uudistuttua. Tilinpäätös täytyy laatia siinä tapauksessa, että kaksi mikroyritysten raja-arvoa ylittyy. Suosittelemme kuitenkin kaiken kokoisia yrityksiä laatimaan tilinpäätöksen, sillä vero- ja muut viranomaisilmoitukset sekä useat haettavat luvat viranomaisilta edellyttävät vielä tietoa, joka löytyy tilinpäätöstasoista.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja on velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, jos tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoista vähintään kaksi on ylittynyt päättyneeltä ja sitä edeltävältä tilikaudelta. Raja-arvot ovat tase 100 000€, liikevaihto 200 000€ ja keskimäärin 3 työntekijää.

sahkoinen_taloushallinto