Laskumerkinnät

Laskutuksessa kannattaa ottaa huomioon, että laki asettaa laskulle tietyt vaatimukset. Arvonlisäverolain mukaan laskussa tulee olla seuraavat tiedot:

 • laskun antamispäivä
 • juokseva tunniste
 • myyjän y-tunnus
 • ostajan arvonlisäverotunniste mikäli kyseessä käännetty verovelvollisuus tai yhteisökauppa
 • myyjän sekä ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa
 • verokanta
 • suoritettavan veron määrä
 • verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste

Laskussa voidaan käyttää kevennettyjä laskumerkintöjä mikäli

 • laskun verollinen summa on alle 400 euroa
 • kyseessä on vähittäiskaupasta tai muusta lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa
 • lasku koskee tarjoilupalvelua tai henkilökuljetuksia

Kevennetyt laskumerkinnät

 • laskun antamispäivä
 • myyjän nimi ja y-tunnus
 • myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne
 • suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain