Mikä on palkkalaskelma?

Kun työnantaja maksaa palkan työntekijälle, tulee hänen antaa palkan maksamisen yhteydessä laskelma, jossa on selvästi mainittuna palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. Palkkalaskelmaan on merkittävä myös mm. ennakkopidätysten määrä palkasta sekä eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrä palkasta. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun määrä tulee myös merkitä laskelmaan (0,84% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta). Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin ja sitä ei pidätetä palkasta erikseen. Alle 16-vuotiaat tai 68 vuotta täyttäneet eivät joudu maksamaan sairasvakuutuksen päivärahamaksua.

Työnantajalla on velvollisuus antaa tosite työntekijälle, jossa on merkitty kalenterivuonna maksetut palkat yhteensä ja niistä toimitetut ennakonpidätykset viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Jos työsuhde päättyy, voi työntekijä vaatia tämän tositteen välittömästi ellei viimeisen palkanmaksun yhteydessä ole selvinnyt koko kalenterivuoden tiedot.

sahkoinen_taloushallinto