Miksi ulkoistaisin palkanlaskennan?

Monet asiakkaamme pohtivat sitä, että olisiko kannattavaa ulkoistaa myös palkanlaskenta tilitoimistolle. Useammat kokee, että toisin kuin kirjanpito, palkanlaskenta on yksinkertainen ja nopea tehtävä ja päätyvät tekemään sen itse. On kuitenkin hyviä syitä sille, miksi palkanlaskennan ulkoistamista kannattaa harkita.

Jos yrittäjällä ei ole riittävää tietämystä oman alansa työehtosopimuksesta tai sen soveltamisesta, voi palkanlaskentaan liittyviä ongelmia nopeasti ilmetä. Sillä tilitoimistolla on täysi tietämys palkanlaskennasta, voi yrittäjä luottaa täysin siihen, että kaikki palkanlaskentaan liittyvät palvelut ovat hoidettu yleisen työlainsäädännön mukaisesti ongelmitta. Palkansaajat saavat varmasti myös silloin palkkansa sovitulla aikataululla sairastumisista ja poissaoloista huolimatta.

Tilitoimistolta saa neuvoja liittyen siihen, että minkälaisia sopimuksia saa tehdä työntekijöiden kanssa. Neuvoa saa esimerkiksi työsopimusten laatimiseen sekä loma-aikojen, työn vaativuusluokituksen ja koeaikojen määrittämiseen. Jos sopimukset eivät ole lainmukaisia, voi siitä pamahtaa yrittäjälle yhtäkkiä suuriakin kustannuksia. Virhetilanteissa on yrittäjälle myös lohduttavaa se, ettei joudu selvittelemään tilannetta yksin vaan saa ammattilaiselta asiallista neuvontaa.

Kuten kirjanpidon ulkoistamisessakin, jää yrittäjälle enemmän aikaa hoitaa omaa yritystään, jos palkanlaskennan palvelutkin ulkoistetaan. Perehdyttäminen palkanlaskentaan, oman alansa työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön vie oman aikansa jonka yrittäjä olisi voinut käyttää esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin. Yrittäjälle voi siten tulla kalliimmaksi hoitaa palkanlaskenta itse kuin ulkoistaa se tilitoimistolle.