Miksi yrittäjän kannattaa laatia budjetti?

Budjetointi on yrittäjän paras työkalu oman yritystalouden suunnittelussa ja sen seurannassa. Pienet yrittäjät usein ajattelevat, ettei heidän kannata tehdä budjettia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Budjetin laatiminen on suositeltavaa useissa eri tilanteissa kuten uuden yrityksen perustamisen yhteydessä. Budjetin avulla aloittava yrittäjä voi pohtia kuinka paljon kannattava yritystoiminta tarvitsee tuloja ja kestää kuluja. Budjetilla on myös tärkeä rooli yrityksen taloudellisten tavoitteiden asettamisessa, rahoitushakemusten tekemisessä sekä sidosryhmien vakuuttamisessa. Budjetin avulla yrittäjä pystyy määrittämään, onko yrityksen tekemä tulos riittävä yrityksen pyörittämiseen sen omilla varoilla vai olisiko kenties tarpeellista käydä pankissa keskustelemassa lainasta.

Yritystä perustettaessa on mietittävä kuinka paljon liikevaihtoa yritys pystyy tekemään ensimmäisten kuukausien aikana. Myynnin ennustaminen varsinkin on hankala tehtävä, mutta tämä ennuste on otettava huomioon budjetoinnissa. Ilman budjettia on myös hankalaa saada rahoitusta, jos sille on tarvetta. Budjetin avulla yritys pystyy osoittamaan kannattavuutensa.

Huom! Rahoituksesta syntyvät kulut on otettava huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa.

Miten laadin hyvän budjetin?

Budjetointi voi olla hankalaa etenkin silloin, kun budjetin laatijalla ei ole tarpeeksi kokemusta aiheesta tai ymmärrystä taloudellisista vaikuttajista. Näistä tunnistaa hyvän budjetin:

  1. Realistiset sekä tarpeeksi vaativat tavoitteet
  2. Sen avulla voidaan reagoida helposti heilahteluihin myynnissä

Budjetoinnin ensimmäinen vaihe on tulojen ja kulujen määrittäminen. Yrittäjän on selvitettävä, kuinka paljon on myytävä, jotta rahat riittävät menoihin sekä mahdollisten lainanlyhennysten maksamiseen. Myynnin ennustaminen on myös oleellinen osa laadukasta myynnin suunnittelua ja luo edellytykset kannattavalle myynnille. Hyvä uutinen on se, että myynnin ennustaminen ei ole niin vaikeaa kuin mitä sen kuvitellaan olevan. Kirjanpitäjäsi on myös aina valmis auttamaan myynnin ennustamisessa sekä budjetoinnissa, jos se tuntuu haastavalta.

Iloisia budjetointi hetkiä kaikille!

20160821_124529

Kuva: Hyvässä budjetissa tulot on menoja suuremmat