Milloin tilintarkastajaa tarvitaan

Useat yrittäjät kysyvät meiltä onko meillä suositella tilintarkastaa, vaikka tilintarkastajalle ei olisikaan tarvetta. Monet yrittäjät uskovat, että kaikkien yrittäjien on hankittava tilintarkastaja: Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Niin sanotut pienet yhtiöt eivät tarvitse tilintarkastajaa, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista ehdoista:

  1. taseen loppusumma on yli 100,000 euroa
  2. liikevaihto on yli 200,000
  3. palveluksessa on yli 3 henkilöä

Toiminimet sekä yksityisliikkeet eivät myöskään tarvitse tilintarkastajaa. Tilintarkastus on pakollinen yhtiöissä (oy, ay, ky, osuuskunta), joissa edellä mainitut rajat ylittyvät. Pienen yhtiön on valittava tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt tätä vaativat. Tekemällä muutoksen tilintarkastajamääräykseen, pieni yhtiö säästyy tilintarkastajan valitsemisesta.

Valinnan tilintarkastajasta tekee yrityksen ylin päättävä elin. Tilintarkastajaksi on valittava auktorisoitu tilintarkastaja HTM tai KHT. Yhdistyksiin voidaan kuitenkin valita muukin kuin auktorisoitu tilintarkastaja. Asunto-osakeyhtiöihin voidaan valita asukasomistaja toiminnan tarkastajaksi.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöston mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Tämän lisäksi tilintarkastuskertomuksessa lausutaan siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiinriidattomia.

asiakasedut