Milloin työntekijä on oikeutettu saamaan päivärahaa?

Päivärahoja saa vain silloin, jos tekee pidemmän työmatkan. Työntekemispaikan tulee olla yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta riippuen siitä, kummasta matka on tehty, jotta saa päivärahoja. Tämän lisäksi erityisen työntekemispaikan on oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta ja asunnosta.

Jos työntekijä tekee pidemmän työmatkan, joka kestää yli kuusi tuntia, on hänellä oikeus kotimaan osapäivärahaan (18 euroa vuonna 2014). Työmatkaa ei katkaise pieni käynti toimistolla ennenkuin matka jatkuu kohteeseen, joka on riittävän kaukana työntekijän asunnosta.

Verohallinnon mukaan ”Työmatka ei katkea, jos palkansaaja käy varsinaisella työpaikallaan vain työvälineiden vaihtamisen, uusien työmääräysten hakemisen tai muun samankaltaisen työn kannalta välttämättömän hyvin lyhytaikaisen tehtävän hoitamisen vuoksi. Edellytyksenä on, että hän jatkaa välittömästi toiseen työmatkakohteeseen.”

sahkoinen_taloushallinto