Milloin voin hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta?

Kaikenlaisia nimikkeitä ne verottajat sitten keksiikään! Jos yrityksen veroton liikevaihto on alle 22,500 euroa tilikauden sisällä (12 kk), voi verovelvollinen saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta. Kausiveroilmoitukset ja arvonlisävero tulee kuitenkin suorittaa tilikauden aikana täysin normaalisti. Huojennuksen laskee verovelvollinen itse, jonka jälkeen hänen on ilmoitettava huojennuksen määrä viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella. Huojennusta ei voi kuitenkaan saada, jos tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero tai yrityksellä ei ole vakituista toimipistettä Suomessa. Yrittäjän tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos vuosittaiset tulot ovat enemmän kuin 8,500 euroa. Arvonlisäverokannat ovat 24% (yleinen verokanta), 14% ja 10% (alennetut verokannat).

Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on kuukausi, tulee tiedot ilmoittaa tilikauden viimeisen kuukauden kausiveroilmoituksella. Tiedot on ilmoitettava kalenterivuoden viimeisen neljänneksen kausiveroilmituksella, jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi. Sama pätee, jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on kalenterivuosi; tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavassa kausiveroilmoituksessa. Jos kyseisenä vuonna on jäänyt verovelvolliselta alarajahuojennuksen ilmoittaminen tekemättä, tiedot on ilmoitettava kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota huojennus koskee.

Yritys on oikeutettu samaan takaisin koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron, jos tämän liikevaihto jää alle 8,500 euroa. Siinä tapauksessa, että yrityksen arvolisäverovelvollisuus on kerran vuodessa, ei yrityksen tarvitse maksaa arvonlisäveroa (tämä luetaan huojennuksena). Huojennuksena saa osan maksetuista arvonlisäveroista, jos yrityksen liikevaihto on yli 8,500 euroa mutta vähemmän kuin 22,500 euroa. Jos yrityksen toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden, on alarajahuojennuksen tiedot ilmoitettava toiminnan päättymiskauden kausiveroilmoituksella. Verovelvollinen antaa ilmoituksen viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä.

sahkoinen_taloushallinto