Mitä budjetissa tulisi olla?

Hyvässä budjetissa on määriteltynä ensi vuoden tavoite myynnit perusteluineen kuten esimerkiksi.

Kuinka monta uutta asiakassuhdetta tavoitellaan
Kuinka paljon tehdään lisämyyntiä vanhoille asiakkaille
Mitä eri tuoteryhmien / – kategorioiden myynnit tulee olemaan
Mitä eri yksiköiden / yksilöiden tavoitemyynti on
Paljonko meidän tuotteiden keskituotto tulee olemaan
Nämä tavoitteet tulee johtaa strategisista tavoitteista. Niistä mittareista millä toimintaa mitataan ja seurataan. Nämä mittarit tulee olla myös jokaisella organisaatiossa selvillä!!

Hyvässä budjetissa on myös mukana rahavirtalaskelma mistä nähdään kuinka kassa tulee käyttäytymään. Tulostahan voidaan tehdä samalla kun velkaantuminen lisääntyy. Joten investoinnit on huomioitava budjetoinnin mukana. Samoin on otettava huomioon myyntisaatavien sekä ostovelkojen kiertoajat.

Hyvässä budjetissa asiat esitetään niin numeraalisesti kuin visuaalisesti graaffeina. Tämä johtuu meidän erilaisesta kyvystämme hahmottaa maailmaa. Toinen kykenee tuijottaa lukurivejä siinä missä toinen huutaa niiden seassa armoa

sahkoinen_taloushallinto