Mitä, jos otan yritykseni tavaroita tai palveluita omaan käyttööni?

Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yrityksestä tavaroita tai palveluita omaan käyttöönsä, se on liiketapahtuma, joka tulee kirjata yrityksen kirjanpitoon. Yrityksen hyödykkeen ottaminen omaan käyttöön kirjataan tulona samalla tavalla kuin, jos tavara tai palvelu myytäisiin asiakkaalle. Oma käyttö kirjataan kirjanpitoon siis tuottona. Kun tavara tai palvelu otetaan omaan käyttöön, se kirjataan ostohinnan tai sen alhaisimman myyntihinnan määräisenä.

Kirjanpitolain mukaan yrityksen kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina maksetut menot, korot ja verot sekä saadut tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma käyttö ja yrityksen tilinpäätöksessä merkitään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma käyttö tuotoiksi.

Yrityksen on maksettava arvonlisävero omasta käytöstä samalla tavalla kuin asiakkaille myydyistä tavaroista tai palveluista. Vähäinen käyttö on kuitenkin verotonta. Jos oman käytön kulut ovat yli 850 euroa vuodessa, on yrittäjän maksettava siitä veroja.