Mitä kaikkia vakuutuksia tulikaan olla?

Tapaturmiin ja vahinkoihin voi olla vaikeata suhtautua ennaltaehkäisevästi ja saamme usein asiakkailtamme kysymyksiä vakuutuksiin liittyvistä asioista. Suomessa vakuutuksia on kahdenlaisia; pakollisia sekä vapaaehtoisia vakuutuksia. Kokosimme tähän alle listan pakollisista vakuutuksista, selkeyttäen niiden sisältöä.

TyEL-vakuutus
Työntekijän työeläkevakuutus TyEL-vakuuttaminen koskee työsuhteessa olevaa, 18-68 vuotiasta työntekijää, jonka työstä maksettu palkka on minimissään 55,59 EUR kuukaudessa. TyEL-vakuutus koskee Suomessa tehtyä työtä, kansalaisuudesta riippumatta.

TyEL-vakuutusmaksu lasketaan prosenttina palkkasummasta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-vakuutusmaksuprosentin vuosittain. Vuoden 2013 prosentti on keskimäärin 22,8.

TyEL-maksu suoritetaan niin että ensiksi työntekijän palkasta pidätetään 5,15% tai 6,50% (2013) riippuen työntekijän iästä. Tämän jälkeen työnantaja suorittaa jäljellä olevan prosentin eläkevakuutusmaksuna.

YEL-vakuutus

Yrittäjän työeläkevakuutuksen pakko syntyy silloin kun yrittäjän työpanos vastaa vähintään 7303,99 EUR vuodessa (2013). Käsite yrittäjä on laissa säädetty tarkoin, mutta käsittää periaatteessa henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa.

YEL-vakuutus takaa sairauspäivärahan, äitiys-/isyys-, tai vanhempainrahan sekä työttömyysturvan. YEL-vakuutusmaksut voi myös vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus korvaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat, sekä työn aiheuttamat ammattitaudit. Tapaturmavakuutus korvaa ansionmenetykset (päiväraha ja tapaturmaeläke), sairaanhoitokustannukset, kuntoutuksen, mahdolliset pysyvät haitat, perhe-eläkkeen sekä hautausavustuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on työssään palkattuja työntekijöitä. Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 %.

Työttömyysvakuutus
Työttömyysvakuutusrahasto (tvr.fi) hoitaa 2013 alkaen kaikki työttömyysvakuutukseen liittyvät maksut.Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan palkkasumman mukaan. Maksuprosentti on 0,80 % palkkasummasta 1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 % palkkasummasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 % palkasta.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu yleissitoviin työehtosopimuksiin ja vakuutusmaksut peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2013 on 0,069 % palkkasummasta.

Työterveyshuolto

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuollon. Työterveyshuoltoon kuuluu KELAn korvaamat hoidot sekä kulut. Pakolliset työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestäätyöntekijälleen sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja esim. palkkaamallaoman työterveyslääkärin tai hankkimalla palvelut ostopalvelusopimuksella

yksityiseltä lääkäriltä. Työnantaja voi vaihtoehtoisesti ottaa työntekijöilleen sairaskuluvakuutuksen.

palvelupaketit