Mitä minun olisi hyvä tietää verovelkarekisteristä?

Kuka tahansa voi käydä katsomassa ytj.fi-tietopalvelusta, onko yrityksellä verovelkaa yli 10,000 euroa tai puutteita ilmoitusten antamisessa Verohallinnolle. Verovelan euromäärää ei julkaista, mutta, jos yritysellä on yli 10,000 euroa erääntynyttä verovelkaa, josta ei ole voimassaolevaa maksusuunnitelmaa Verohallinnon kanssa, tai tuomioistuimessa vahvistettua velkajärjestelyä tai yrityssaneerausohjelmaa, näkyy se punaisella julkisessa verovelkarekisterissä. Vaikka yrityksellä olisi maksusuunnitelma ulosoton kanssa, näkyy se silti verovelkarekisterissä. Puuttuva kausiveroilmoitus aiheuttaa myös häiriömerkinnän, vaikkei yrityksellä olisi penniäkään velkaa.

Merkintä tulee yleensä kahdessa viikossa verovelan muistutuksen saapumisesta niille yrityksille, jotka ovat usein perinnän kohteena ja neljässä niille yrityksille, jotka maksavat veronsa yleensä ajoissa.

Kun verovelka pienenee alle 10,000 euron, poistuu merkintä automaattisesti. Merkintä poistuu myös silloin kun Verohallinto saa tiedon maksusuunnitelmasta tai täytäntöönpanon keskeytyksestä, kun saneerausohjelma/velkajärjestely vahvistetaan tai kun puuttuva ilmoitus toimitetaan Verohallinnolle.

Varoitus häiriömerkinnän julkaisemisesta näkyy yrityksen verotiliotteessa arvonlisäveron ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen osalta, joten tämä kannattaa tarkistaa joka kuukausi. Verotiliote on tarkistettavissa verotilin online-palvelussa joka kuukauden 22. päivä. Eli kun vero erääntyy 12. päivä, muistutus siitä tapahtuu 22. päivä. Jos yrittäjästä ei kuulu mitään 14 päivään, verovelka julkaistaan. Maksusuunnitelmasta kannattaa heti sopia Verohallinnon kanssa, jos verotili on miinuksella, sillä maksusuunnitelman avulla vältyt uudesta verovelasta ja ilmoituspuutteista. Jos verotili on miinuksella ilmoitusvirheen vuoksi, lähetäthän korjaavan ilmoituksen pikaisesti, jotta virhe voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

Muitathan huolehtia siitä, että kausiveroilmoitukset lähtevät Verohallintoon viimeistään eräpäivänä. Ulkoistamalla kirjanpidon, jaat riskin kirjanpitäjäsi kanssa. Jos kirjanpitä tekee virheen, josta aiheutuu mätky, hän yleensä korvaa tämän yrittäjälle.

sahkoinen_taloushallinto