Mitä minun tulee tietää yritysverotuksesta?

Yritysverotus Suomessa on täysin riippuvainen yhtiömuodostasi. Yrityksen voitolliset tulot sekä yrityksen nettovarallisuus muodostavat veron määrän. Jos yritys tekee tappiota, tappio vähennetään tulevien tilikausien voitosta, jonka jälkeen kyseisen vuoden verot lasketaan. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yrityksen velat yrityksen varoista. Silloin vasta kun yritys tekee hyvää tulosta palkkojen jälkeen, alkaa yhtiömuodolla olemaan merkitystä erotuksen kannalta.

Toiminimen tulosta osa verotetaan pääomatulona ja osa ansiotulona. Pääomatulon osuus on riippuvainen nettovarallisuudesta. Kysy kirjanpitäjältäsi kannattaako sinun vaatia pääomatulona verottamista tietyiltä osin.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön tulosta verotetaan jakamalla tuloksen ja nettovarallisuuden yhtiömiesten kesken. Äänettömien yhtiömiesten korvausta verotetaan pääomatulona.

Osakeyhtiö maksaa yhteisöveroa, joka on yhteisön tuloksesta perittävä vero. Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Jos tilikauden liikevaihto ylittää 10,000 euroa, on yrityksen maksettava arvonlisäveroa. Siinä tapauksessa, että yrityksen liikevaihto jää 10,000 euron ja 30,000 euron välille, arvonlisäveroon voi saada huojennusta.

Useimpiin verokysymyksiin on mahdollista hakea ennakkoratkaisua etukäteen Verohallinnolta. Ennakkoveroon voi hakea muutosta verotuksen päätyttyä. Verotukseen voi hakea muutosta 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymisestä.

Valmisteveroa tulee maksaa tiettyjen tuotteiden kulutuksesta tai käytöstä. Valmisteveron alaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähkö/polttoaineet, alkoholijuomat/juomapakkaukset, tupakka, jäte, makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat. Valmistusvero koskee Suomessa valmistettuja tuotteita sekä myös Suomeen tuotavia tuotteita. Näiden tuotteiden maahantuojat, valmistajat sekä muut toimijat, jotka pitävät verottamattomia tuotteita hallusaan tai osallistuvat näiden tuotteiden hallussapitoon ovat velvollisia maksamaan valmisteveroa. Verotuksesta vastaa Tulli.

sahkoinen_taloushallinto