Mitä minun tulisi tietää lomakorvauksesta, lomapalkasta ja lomarahasta?

Lomakorvausta kertyy jokaisesta työsuhteestä kuten kesätöistä, tuurauksista ja määräaikaisista työsuhteista. Lomaa kertyy ajalta 1.4-31.3, mutta, jos työsuhde ei ole kestänyt vielä vuotta, lomaa kertyy 2 päivää/kk. Jos työsuhde on kestänyt vuoden tai yli, työntekijälle kertyy lomaa 2,5 päivää/kk. Lisäpäivistä voidaan sopia työehtosopimuksella tai työsopimuksessa. Edellämainitut lomakorvaukset edellyttävät kuitenkin sen, että töitä on tehty kuukaudessa joko 14 päivää tai 35 tuntia. Jos päivät ja tunnit jäävät tämän alle, työntekijälle ei kerry lomapäiviä siitä kuukaudesta.

Lomakorvausta ei saa sisällyttää palkkaan vaan se on aina eriteltävä. Siinä tapauksessa, että työnantaja ei maksa lomakorvausta, voi työntekijä sitä vaatia myös jälkikäteen. Työnantajan on tiedettävä, että lomakorvausta on maksettava ja eriteltävä. Työsuhteen päättyessä työnantaja maksaa kaikki kertyneet lomat lomakorvauksena pois.

Lomapalkkaa kertyy jokaiselle työntekijälle riippumatta työtunneista. Lomakorvauksen ja lomapalkan määrän laskeminen on riippuvainen työehtosopimuksesta, mutta myös vuosilomalaki määrittelee vuosilomasta Suomessa, ainakin tietyissä määrin. Jos omalla alalla on työehtosopimus tai työsopimuksella on sovittu, että vuosiloman osalta sovelletaan työehtosopimusta, niin loma lasketaan sen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta ja työsopimuksella on sovittu, että vuosiloman määrittelee vuosilomalaki, niin silloin käytetään sitä. Jokaiseen työsuhteeseen kuuluu vuosilomakorvaus.

Lomaraha tai lomaltapaluuraha määräytyy joko työsopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella. Vuosilomalaki ei kuitenkaan määrää maksamaan lomarahaa. Lomaraha maksetaan yleensä vain siinä tapauksessa, että työntekijä palaa lomalta töihin.

Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.04.

asiakasedut