Mitä poistot ovat?

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden hankintamenon vaikutusaikanaan ja laatimaan siitä poistosuunnitelman. Poistot tehdään silloin, kun investointi otetaan liiketoiminnan käyttöön, ei ostohetkellä.

Poisto tehdään näin: Uusi kone tai kalusto kirjataan kirjanpidossa taseeseen, sillä tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvon tiettynä ajankohtana. Taseeseen merkitystä hankintahinnasta tehdään sitten poistoja ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti. Kun poistot on tehty, koneen tai kalusteen arvo laskee taseessa ja poistettu määrä siirtyy yrityksen kuluksi. Suunnitelma poistoista tehdään yleensä sille ajalle, kun koneen tai kaluston arvioidaan olevan käytössä. Koneiden, kalustojen, tietokoneiden ja autojen lisäksi, poistoja voidaan tehdä esimerkiksi yrityksen IT-järjestelmästä, jos sen odotetaan tuovan tuloa yritykselle. Yrityksen on kuitenkin laskettava kuinka paljon tuloa odotetaan ja säilytettävä tämä ennuste kirjanpitoaineistoon. Niin sanottu aktivoitu määrä ei saa olla enemmän, kuin kertyvä kate.

Huom! Poiston määrän saa vähentää verotuksessa, jos se on korkeintaan 25% siitä hankinnan arvosta, mikä taseessa on jäljellä.

Suunnitelman mukaiset poistot tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti joka vuosi samansuuruisina. Investoinnin hankintamenoon on sisällettävä oston kulut kuten rahti-, maahantuonti- sekä asennusmenot. Mahdolliset alennukset on myös otettava huomioon.

sahkoinen_taloushallinto