Mitä tase kertoo yrittäjälle?

Vaikka tase onki vähintään yhtä hyödyllinen raportti kuin tuloslaskema, useinmiten se jää yrittäjiltä kokonaan lukematta. Jotta yrityksen varallisuustilanne saataisiin selville, on erittäin tärkeetä lukea ja ymmärtää myös tase. Tilikauden tulos voi olla hyvä, mutta yritys saattaa olla pahasti veloissa. Tästä syystä taseessa on yksi luku, johon kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota: oma pääoma. Oma pääoma on varojen sekä velkojen erotus.

Tase kertoo varat ja velat tiettynä ajankohtana sekä yrityksen taloudellisen tilanteen tilinpäätöshetkellä. Taseen perusperiaate on yksinkertainen, se menee tasan. Tase muodostuu kahdesta osasta: Vastaava ja vastattavaa. Kaikki yrityksen hallussa oleva varallisuus on vastaavaa ja yrityksen velat eri sidosryhmille on vastattavaa. Eli varallisuus-puoliskon nimi on vastavaa kun taas rahoitus-puoliskon nimi on vastattavaa. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret, joten tase menee tasan.

Varallisuus voidaan rahoittaa joko omalla rahoituksella tai luotolla. Oma rahoitus on ’oma pääoma’ kun taas luotto ’vieras pääoma’. Nämä ovat vastattavaa-puolen tärkeimmät erät. Vastattavaa-puolella löytyy myös erät ’tilinpäätössiirtojen kertymä’ sekä ’pakolliset varaukset’. Nämä velankaltaiset laskennalliset erät syntyvät tietyistä tilinpäätösjärjestelyistä. Nämä ovat kuitenkin pienimmillä yrityksillä aika harvinaisia.

Miksi taseen puolet ovat yhtä suuret?

Jos yrityksellä on tietty määrä rahaa, onhan sen täytynyt jostain se sama määrä saada.

sahkoinen_taloushallinto