Mitä tulee huomioida kun hakee työttömyysetuutta?

Työttömyysetuuden haussa on oltava hyvin tarkka, jos sinulla on kauan aikaa sitten perustettu pöytälaatikkoyritys tai olet työskennellyt välillä puolisosi yrityksessä. Se, että luokitellaanko yritystoimintasi pää- vai sivutoimiseksi jää Te-toimiston päätettäväksi. Yrittäjät ovat kokenee ikäviä yllättyksiä kun yritystoiminta luokitellaankin päätoimiseksi ja työttömyysetuutta ei myönnettäkkään sen seurauksena.

Yritystoimintaasi ei välttämättä luokitella päätoimiseksi vaikka sinulla olisi yrittäjäeläkevakuutus, joka on pakollinen vakuutus kaikille yrittäjille. Yritystoiminta luokitellaan sivutoimeksi, jos työmäärä ei estä sinua hankkimasta muuta kokopäivätyötä. Vaikka sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuuden saamiseen, siitä saatu tulo kuitenkin sovitellaan.

Jos yritystoimintasi luokitellaan päätoimeksi, et ole oikeutettu saamaan työttömyysetuutta. Etuuden voi yrittäjä saada vain silloin, jos yrityksen toiminta lopetetaan virallisesti tai, jos työskentely yrityksessä loppuu. Kelan etuuspäällikkö Heli Kauhanen on kuitenkin todennut, että päätoimen yrittäjä voi yrittäjien työttömyyskassan kautta vakuuttaa itsensä siltä varalta, että joutuu työttömäksi. Yrittäjä joka ei kuulu kassaan voi hakea Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa työttömyyden kohdatessa.

sahkoinen_taloushallinto