Miten valmistaudun verotarkastukseen yrityksessäni?

Verotarkastus voi osua yrityksesi kohdalle milloin tahansa. Tarkastettavat yritykset valitaan ja arvotaan vuosittain. Yritykseen voidaan myös tehdä verotarkastus nimettömän ilmoituksen seurauksena. Yrityksen saneeraus on erittäin tavallinen ajankohta tehdä verotarkastus.

 

Kun yritys on valittu verotarkastukseen, tarkastajat ilmoittavat tarkastusajankohdan ja heidän käyttöönsä on annettava pyydetyt aineistot ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Verontarkastajia on yleensä kaksi ja joskus myös kolmekin. Tarkastajat pyytävät jo etukäteen käyttöönsä kirjanpidon päivä- ja pääkirjat tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi tarkastettavalta ajalta. Muu aineisto tarkastetaan paikan päällä. Tarkastuksen aikana kuluva tilikausi sekä kaksi edellistä tilikautta ovat tarkastuksen kohteena.

 

Verotarkastuksessa käydään läpi mm. myyntien ja ostojen arvonlisäverokäytännöt, lomaosakkeet, erilaiset autot ja niihin liittyvät ajopäiväkirjat sekä edustuskulujen oikeanlaiset käytännöt ja kirjaukset. Tarkastuksessa käydään myös tarkasti läpi, että onko kilometrikorvaukset, päivärahat, puhelinedut ja mahdolliset henkivakuutukset sekä vapaaehtoiset vakuutukset maksettu oikein.

 

Vaikka varsinainen tarkastus tehdäänkin kirjanpitoaineistoista, yrittäjän on oltava paikalla henkilökohtaisesti alku- ja loppukeskusteluissa, joissa yrittäjän on vastattava tarkastajien kysymyksiin. Kysymyksiä on vaikea ennakoida, mutta paras tapa valmistautua verotarkastukseen on huolehtimalla, että kirjanpidossa on tarvitut aineistot riittävällä tarkkuudella ja lain vaatimalla tavalla. Kirjanpitäjäsi on työparisi näissä asioissa ja antaa myös ohjeistusta verotarkastukseen.

Vinkki: Vastaa vain niihin kysymyksiin, jotka tarkastajat kysyvät.

 

Yrittäjä saa verotarkastuksesta kirjallisen tarkastuskertomuksen, johon voi antaa vastineen. Kun vastine on käsitelty, laitetaan maksuun mahdollinen veroseuraamus viivästyskorkojen kera.

sahkoinen_taloushallinto