Miten verotus muuttui vuoden vaihtuessa?

Erityisesti suurten tulojen verotusta sekä valmisteveroja kiristetään. Tämän lisäksi Yel-maksu laski hieman, mutta samalla Sotu-maksu sekä työttömyysvakuutusmaksut nousivat.

Pääomatulovero nousee ylemmässä tuloluokassa yhdellä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin yli 30,000 euron pääomatuloista. Sitä vähäisempiä pääomatuloja verotetaan normaalisti 30 prosentin mukaan.

Solidaarisuusveron ansioraja laskee 90,000 eurosta 72,300 euroon. Kahden prosenttiyksikön lisäveroa pitää maksaa vain siinä tapauksessa, että verotettavat kuukausitulot ovat n. 5,800 euroa. Tämä muutos on voimassa vuosien 2016-2017 aikana. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1,025 eurosta 1,260 euroon. Työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,5 prosenttiyksiköllä. Pienin maksuunpantava Yle-vero korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin tuloraja nousee n. 7,500 eurosta n. 10,300 euroon vuodessa.

Omaisuuden kuten kiinteistön luovutuksesta syntyneen tappion voi vähentää jatkossa myös muista pääomatuloista. Tämä muutos koskee luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta. Yritysten verotuksessa luovutustappiot vähennetään normaalisti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena kertyneen voiton mukaan.

2016 asuntolainan korkomenoista vähennyskelpoista on 55 prosenttia. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2,970 eurosta 3,020 euroon.

Arvonlisäverorekisteriin on rekisteröidyttävä, jos vuoden liikevaihto on yli 10,000 euroa. Edellisinä vuosina raja on ollut 8,500 euroa. Vähäisestä toiminnasta myönnetyn alarajahuojennuksen päättymisen liikevaihtoraja nousee 22,500 eurosta 30,000 euroon.

Perintö- ja lahjaveron koroton maksuaika pitenee viidestä kymmeneen vuoteen sukupolvenvaihdoshuojennustilanteissa. SVOP-sijoitusten siirtymäsäännöksen voimassaolo päättyy. Ennen vuotta 2014 tehdyt pääomansijoitukset voi palauttaa yhtiöstä vielä vuonna 2015 vanhojen sääntöjen mukaisesti. Ulkomaisten avainhenkilöiden määräaikaista 35 prosentin lähdeveroa jatketaan vuodet 2016 – 2019.

sahkoinen_taloushallinto