Miten voi vaikuttaa toiminimen nettovarallisuuden määrään?

Taloustaidon mukaan sijoittaminen yksityisliikkeeseen yrityksen voitollisella tulolla lisää nettovarallisuutta ja siten antaa mahdollisuuden saada jatkossa suuremman osan yritystulosta verotettavaksi pääomatulona. Muistathan kuitenkin, että hankittavan omaisuuden tulee olla tarpeellista elinkeinotoiminnan kannalta, jotta omaisuus katsotaan elinkeinotoiminnan varaksi. Jos omaisuutta ei lasketa elinkeinotoiminnan varaksi, nettovarallisuuden määrä ei kasva. Yrityksen varallisuutta ei saa vain nostaa tilinpäätöksessä siinä tarkoituksessa, että siirtäisi ansiotulona verotettavaa tuloa pääomatuloksi.

Pankkitilit

Varoja, jotka ovat lähdeveronalaisella pankkitilillä ei lasketa nettovarallisuutena, joten niille kannattaa löytää muita kohteita ennenkuin tilikausi loppuu. Tässä on syytä kuitenkin olla varovainen, sillä pankkitalletusten nosto kassaan tai niiden sijoittaminen tilinpäätöshetken ajaksi saatetaan katsoa veronkiertona tai kaikkia näitä varoja ei välttämättä katsota elinkeinotoiminnan varoina.

Erääntyvät maksut

Seuraavalla tilikaudella erääntyviä ostovelkoja tai menoja voi maksaa jo ennenkuin nykyinen tilikausi päättyy, mutta vaikka tässä tilanteessa varoista vähennettävien velkojen määrä pienenee, nettovarallisuus pysyy silti samana ellei tämä ole yleinen käytäntö. Eli jos seuraavan tilikauden erääntyviä velkoja maksetaan pois vain sen takia, että saataisiin nettovarallisuutta nostettua, ei tämä kasvata nettovarallisuutta.

Vaihto-omaisuusostot

Nettovarallisuutta voi kasvattaa siten, että hankkii vaihto-omaisuutta varastoon ennekuin tilikausi päättyy. Ostot tulee kuitenkin maksaa ennekuin tilikausi päättyy, jotta ne voidaan laskea nettovarallisuutena. Jos ostovelkoja vaihto-omaisuusostoista ei olla maksettu tilikauden päätyttyä, ei näitä lasketa nettovarallisuuteen.

Asiakkaiden maksut

On mahdollista kasvattaa nettovarallisuutta antamalla asiakkaille pidempiä maksuaikoja kun tilikausi on päättymässä. Tässä tilanteessa myynneistä saatavat tulot katsotaan myyntisaamisina eikä lähdeveronalaisina pankkitalletuksina.

Poistot

Säätelemällä poistoja pystyy myös vaikuttamaan nettovarallisuuteen. Taloustaidon mukaan ’Jos elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvan kiinteistön vertailuarvo on sen poistamatonta hankintamenoa suurempi eikä ole tarvetta vaatia verotuksessa täysiä poistoja kaikesta käyttöomaisuudesta, tarvittavat poistot on edullisempaa vaatia kiinteistöllä olevasta rakennuksesta kuin esimerkiksi koneista ja kalustosta. Tällöin rakennuksen poistot pienentävät verotettavaa tulosta, mutta eivät nettovarallisuutta, sillä nettovarallisuutta laskettaessa rakennuksen arvona pidetään rakennuksen arvona pidetään rakennuksen verotusarvoa, johon verotuksessa vaaditut poistot eivät vaikuta. Jos tarvittavat poistot tehtäisiin koneista ja kalustosta, nettovarallisuus vähenisi, sillä koneet ja kalusto arvostetaan nettovarallisuutta laskettaessa niiden verotuksessa poistamatta olevaan hankintamenoon.’

sahkoinen_taloushallinto