Miten voin hakea muutosta verotukseen?

Yritys tai yhteisö voi hakea verotukseensa muutosta kun verotus on päättynyt. Oikaisuvaatimukseet tuloverotukseen tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle. Tämä oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on laitettava allekirjoitus. Yrityksen tai yhteisön pitää tehdä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Muutosta verotuksen oikaisulautakunnan antamasta päätöksestä voi hakea tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos yritys tai yhdistys saa tähän luvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Muutosta arvolisäveroa koskevaan päätökseen voi hakea Verohallinnolta, hallinto-oikeudelta ja korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Muutosta työnantajasuorituksia koskevaan maksuunpano- tai palautuspäätökseen voidaan hakea Verohallinnolta. Työnantajasuorituksia ovat esimerkiksi ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ennakkoperintärekisteristä poistettu tai rekisteröimättä jätetty voi pyytää päätöksen oikaisua Verohallinnolta.

sahkoinen_taloushallinto