Miten yhdenkertainen kirjanpito eroaa kahdenkertaisesta?

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kahdelle tilille kun taas yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään yhdelle tilille eikä ole vastatiliä. Kirjanpitolaissa on ammatinharjoittajan kirjanpitoa koskeva poikkeus, jonka mukaan ammatinharjoittajalla on mahdollisuus pitää niin sanottua yhdenkertaista kirjanpitoa. Tilikauden on silloin oltava kalenterivuosi.

Yhdenkertainen kirjanpito on aina maksuperusteista. Yhdenkertaiseen kirjanpitoon kirjataan tulot, menot, korot ja verot ja oma käyttö. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaukset tehdään sen päivän kohdalle kun tilille on tullut rahaa tai tililtä on lähtenyt rahaa. Vaikka yksinkertainen kirjanpito koetaan yksinkertaisempana, harmillisesti netistä löytyy todella vähän tietoa tästä aiheesta. Tämän takia yksinkertaisen kirjanpidon tekeminen saattaa tuottaa ongelmia. Ammattilaiset eivät yleensä ole perehtyneet yhdenkertaiseen kirjanpitoon ja aiheesta löytyy usein monimutkaisia neuvoa ja arvelua.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tapahtuma merkitään sekä toisen tilin vasemmalle eli debet-puolelle että toisen tilin oikealle eli kredit-puolelle. Kahdenkertaisen kirjauksen tilimerkinnät kertovat syyn rahan liikkeeseen ja käytetyn rahatilin. Kahdenkertainen kirjanpito kertoo ammatinharjoittajalle mihin rahaa on käytetty ja mistä raha on peräisin. Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ja tase-erittelyineen.

Meillä tehdään kahdenkertaista kirjanpitoa, sillä ohjelmistomme ei salli yksinkertaisen kirjanpidon laatimista. Harvemmin kuitenkin saamme kysymyksiä yhdenkertaisesta kirjanpidosta, mutta kyllä niihinkin välillä törmää.

sahkoinen_taloushallinto