Muutokset yrittäjän tapaturmavakuutuslakiin

Yrittäjä ei enää jatkossa kuulu yrityksen pakollisen työajan vakuutuksen piiriin. YEL-vakuutettu yrittäjä vakuutetaan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella työajan tapaturmavakuutuksella. Yrittäjän eläkelain periaatteita noudatetaan yrittäjän tapaturmavakuutuksissa. Olet yrittäjä, jos olet johtavassa asemassa ja olet osakeyhtiön osakas ja omistat yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakeyhtiön osakas, joka omistaa yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistat itse vähintään yhden osakkeen, avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Huom! Välillinen omistaminen otetaan huomioon omistusosuutta laskettaessa.

Yrittäjän vapaaehtoisten vakuutusten vakuutusmaksun sekä ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perustana on yrittäjän eläkelain mukainen vahvistettu YEL-työtulo. Päätoimisen yrittäjän on hyvä vakuuttaa itsensä Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Tämä vakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-ajalla. Yrittäjä, joka harjoittaa yrittämistä sivutoimena voi valita työajan tapaturmavakuutuksen sekä tämän lisäksi Kuntoliikunnan tapaturmavakuutuksen.

asiakasedut