Onko yrittäminen nyt helpompaa?

Verohallinto on jälleen päivittänyt ohjettaan yrittäjä- ja palkkatulojen välisestä erosta tällä viikolla. Tämä tekee yrittämisestä helpompaa, sillä muutokset vahvistavat entisestään pienyritysten mahdollisuutta toimia yrittäjänä eikä vain palkansaajana Suomen Yrittäjien verotusasioiden johtajan Anna Lundénin mukaan. Hänen mukaansa Verohallinto päivitti ohjeistustaan siitä, milloin alihankkijan tekemä työ on tehty yrittäjänä ja milloin työsuhteessa.

Muokatussa ohjeistuksessa on päivitetty mm. toimeksiantotulkintaa ja yhä useampia duuneja voidaan tehdä yrittäjänä palkkatyön sijaan. Verohallinnon mukaan päivitetty ohjeistus mahdollistaa sen, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan ohjetta sovellettaessa yhä useammin pitää verotuksessa työkorvauksina. Entiset ja eläkkeelle jääneet työntekijät voivat nykyään myös myydä palveluitaan entiselle työnantajalleen, jos toimeksiantosuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Tämä ei ollut aikasemmin mahdollista.

Anna Lundén neuvoo, että muuttuneen ohjeistuksen vuoksi myös aiempiin ristiriitatilanteisiin kannattaa palata, sillä Verohallinto soveltaa uutta ohjetta ratkaistessaan, onko suoritus yksittäistapauksessa palkkaa vai työkorvausta. Toimeksiantajille kannattaa kertoa, että ohjeita on paranettu, jotta tulkintariidat voidaan sopia. Uusien ohjeiden mukaisesti annettua ennakoratkaisua on mahdollista hakea. Uusin oikeuskäytäntö tukee sitä, ettei ratkaisua enää tehdä pelkästään työsuhteen yksittäisten tunnusmerkkien perusteella; tämä on tärkeä muutos. Ohjeen mukaan kyse on toimeksiantosuhteesta silloin kun työn tekee yritys tai yrittäjä, joka on hoitanut yrityksen perustamisen perus asiat kuntoon, ainakin useimmissa tapauksissa.

sahkoinen_taloushallinto