Pienyrityksen tilintarkastusvelvollisuus

Usein tulee kysymyksiä pienyritysten tilintarkastusvelvollisuudesta. Käydään läpi perusperiaatteet.

Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää. Pienet yhtiöt (oy,ay,ky,osuuskunta) on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta seuraavien ehtojen mukaan.

Taseen loppusumma on alle 100 000 €
Liikevaihto on alle 200 000 €
Palveluksessa on yli 3 henkilöä
Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä.
Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin. Tilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja eli HTM tai KHT.
Jos pienen yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä on määräys tilintarkastajan valitsemisesta, tilintarkastaja on joko valittava tai sitten tuohon määräykseen on tehtävä muutos.

sahkoinen_taloushallinto