Rekisteröintiasiat- uuden yrittäjän muistilista

Moni yrittäjä, joka tulee meille keskustelemaan tilitoimiston palveluista ei ole edes tietoinen siitä, että, jos ensimmäisen vuoden liikevaihto on enemmän kuin 8,500 €, tulee yrittäjän rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Jotkut ovat ilmoittautuneet arvonlisäverorekisteriin vahingossa täyttämällä papereita, joita verottaja on lähettänyt, mutta eivät ole tietoisia siitä, että ensimmäiset ALV:it tulee maksaa kaksi kuukautta sen jälkeen kun yritys on arvonlisäverorekisterissä, jos ilmoitusvelvollisuus on kuukausittainen. ALV:it maksetaan aina kahden kuukauden viiveellä. Moni ei myöskään ole tietoinen siitä, että myös ennakkoperintärekisteriin tulisi ilmoittautua. Ensimmäinen askel on kuitenkin rekisteröityä kaupparekisteriin. Samalla ilmoituksella voi ilmoittautua myös Verohallinnon rekistereihin.

Kun ilmoittautuu kaupparekisteriin on hyvä harkita yrityksen nimeä hartaasti, sillä nimen on hyvä erottua muista mahdollisimman paljon. Jos yrityksellä on toimintaa täysin eri aloilla, on suositeltavaa, että aputoiminimi rekisteröidään kaupparekisteriin, jolla voi harjoittaa osaa toiminnasta. Kun ilmoittaa toiminimeä kaupparekisteriin, kannattaa ilmoittaa toimiala hyvin selkeästi, jotta toiminnan laatu käy selvästi ilmi.

Kun yrityksen rekisteröinti on hoidettu kaupparekisterissä, tulee yritäjän ilmoittautua verohallinnon pitämään ennakkoperintärekisteriin samalla kaupparekisterin lomakkeella. Se, kuinka paljon yrittäjä joutuu maksamaan ennakkoveroa, riippuu täysin siitä mitä yrittäjä on ilmoittanut arvioksi ensimmäisen vuoden tuloksesta perustamisilmoituksessa. Arvion perusteella verotoimisto päättää kuinka paljon yrittäjän tulee maksaa ennakkoveroja ja lähettää ennakkoveroliput yrittäjälle postitse.

Jos yrittäjä on palkannut kaksi vakituista työntekijää tai hänellä on tilapäisesti palveluksessaan vähintään kuusi työntekijää, tulee hänen ilmoittautua työnantajarekisteriin. Tämän rekisterin pitää verohallinto. Siinä tapauksessa, että työntekijöitä on vain yksi tai palkanmaksu on tilapäistä, ei yrittäjän tarvitse rekisteröityä työnantajarekisteriin.

Arvolisäverorekisteriin on ilmoittauduttava, jos yrityksen tilikauden myynti on enemmän kuin 8,500 €. Yrittäjä saa kuitenkin ilmoittautua arvolisäverorekisteriin vaikka tilikauden myynti olisikin alle 8,500 €. Kun yritys on arvonlisäverovelvollinen, se saa vähentää arvolisäverot sen ostoista. Arvonlisävero on maksettava myynneistä. Useinmiten maksettavat ja takasin saatavat arvonlisäverot nollaavat toisensa, jos yrityksellä ei ole enemmän myyntejä kuin ostoja tai toisin päin.

palvelupaketit