Taideteoksen hankintakulut verotuksessa

Välillä tulee vastaan tilanteita missä yritys on hankkinut kuvataiteilijoiden taidetta toimitilojen sisustukseen. Tällaisista hankinnoista ei saa tehdä suoraa vähennystä hankintahetkellä yrityksen verotuksessa. Hankinnasta ei myöskään tehdä poistoja vaan ne luetaan kulumattomaan käyttöomaisuuteen yrityksen varoihin. Vasta siinä vaiheessa kun yritys myy taulun eteenpäin voidaan hankintameno vähentää myyntituotosta.

Taulukaupassa sovelletaan 10%:n arvonlisäverokantaa. Mikäli taulun myyjä on arvonlisäverovelvollinen, voi yritys vähentää tauluun sisältyvän arvonlisäveron normaalisti. Edellytyksenä vähennyksele kumminkin on, että hankinta tehdään arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Jos taulu somistaa elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen toimitiloja voidaan katsoa, että edellä mainittu sääntö toteutuu. Vähennystä ei kumminkaan saa tehdä mikäli kyse on edustuskäyttöön hankitusta taideteoksesta.

Myyntitilanteessa edustustiloihin hankitusta taulusta vähennetään hankintameno arvonlisäveroineen. Jos myynnistä muodostuu voittoa, on se kokonaan veronalaista elinkeinotuloa.

Mikäli taulu on hankittu edustuslahjaksi voidaan sen hankintamenosta vähentää puolet tuloverotuksessa.