Tammikuun ilmoitukset palkanlaskennassa

Vuosi lähenee vaihtumistaan ja se on tietää työnantajille tärkeää aikaa. Tammikuun aikana tulee antaa monta ilmoitusta moneen suuntaan. Mikäli on ollut YEL-vakuutettu yrittäjä niin riittää, että antaa ainoastaan verottajan vuosi-ilmoituksen maksetuista palkoista sekä etuuksista. Myös vuoden aikana ilmoitetut verottomat korvaukset on ilmoitettava.

Mikäli sinulla on ollut työntekijöitä, jotka on TYEL-vakuutuksen alaisia niin myös ilmoitusten määrä kasvaa. Näistä on annettava verottajalle vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista ja korvauksista. Lisäksi vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista on annettava eläke-yhtiölle, työttömyysvakuutusrahastolle sekä tapaturmavakuutusyhtiölle.

Mikäli on maksettu osinkoja, korkoja, vuokria tai muita pääomatulon alaisia suorituksia, niin on myös niistä annettava verottajalle ilmoitus tammikuun aikana.

Kannustan olemaan omaan tilitoimistoon myös yhteydessä ja varmistaa, että heillä on kaikki tarvittava tieto ilmoitusten antamiseksi.