Toiminimen työhuone tai työasunto: Milloin voin tehdä vähennyksen?

Toiminimiyrittäjä joka pyörittää yritystään kotona tai kotitoimistossa voi tehdä työhuonevähennyksen tai työasuntovähennyksen kirjanpidossa ja veroilmoituksella. Suosittelemme kotitoimiston hyödyntämistä kirjanpidossa ja verotuksessa. Tärkeä huomio on kuitenkin se, että oma kotitalo kuuluu yksityisvaroihin, eikä ole koskaan täysin työkäytössä, sillä siellä myös asutaan. Asunto kuuluu yksityisvaroihin, jos vähintään puolet asunnosta on ollut muussa kuin elinkeinotoiminnan käytössä. Asuntoa ei siis yleensä laiteta kokonaan vähennyksiin, mutta tilan joka on varattu työskentelyyn voidaan laittaa vähennyksiin. Siinä tapauksessa, että yli puolet asunnosta on työkäytössä, asunto kuuluu toiminimen varallisuuteen, jolloin  kaikki todelliset kulut voidaan vähentää. Vuoden lopussa tulee kuitenkin vähentää niin sanotusti ’yksityiskäyttö’.

Jos toiminimiyrittäjällä on työpiste kotona, hän voi vähentää työpisteen todelliset kulut pinta-alojen suhteessa oman asunnon käytöstä. Esim. jos liiketoiminnan käytössä on 30% asunnon pinta-alasta, hän voi vähentää 30% vuokrastaan. Jos asunto on toiminimiyrittäjän omistuksessa, hän voi vähentää 30% vastikkeista. Vähennystä ei saa tehdä, jos toiminta on liikevaihdoltaan pientä, tai oma tila työskentelylle ei ole välttämätön toiminnalle. Kulujen pitää perustua todellisiin ja toteutuneisiin kustannuksiin.

Huom! Vuokranmaksu itselle ei ole mahdollista ja työtilan vuokra vähennetään veroilmoituksella siihen merkityssä kohdassa.

Jotta tilitoimistosi voi tehdä työhuonevähennyksen puolestasi, sinun on toimitettava heille seuraavat tiedot: koko asunnon pinta-ala (m2), työtilalle varatun alueen pinta-ala (m2 tai %) sekä vuokra tai vastike (€ menneen tilikauden aikana).

sahkoinen_taloushallinto