Työntekijän palkkaamisen kustannukset yritykselle

Meiltä hyvin usein kysyttäjä kysymyksiä on työntekijän palkaamisen kustannukset yritykselle. Tämä on polttava kysymys yrittäjälle kun hän miettii uuden työvoiman palkkaamista yritykseensä.

Tässä artikkelissa otetaan kantaa ainoastaan suoran kuukausipalkkalaisen palkan sivukuluihin sekä lomakustannuksiin. Artikkelissa ei oteta kantaa sairaspäivien kustannuksiin tai muihin epäsuoriin kustannuksiin. Artikkelissa ei myös oteta kantaa eri TES-määräysten vaikutuksiin. Artikkelin laskelmissa oletetaan kumminkin, että työntekijälle maksetaan lomarahaa lomapalkan lisäksi.

Yrittäjä oli tullut tilanteeseen missä hän tarvitsi lisäkäsiä.

Hän palkkasi itselleen työntekijän, jonka kuukausipalkaksi sovittiin 2 000 euroa.

Tuon 2 000 euron kuukausipalkan lisäksi yrityksen tulee huolehtia lakisääteisistä vakuutuksista (TYEL, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä ryhmähenkivakuutus) sekä sosiaaliturvamaksuista. Nämä tekevät yhteensä keskimäärin 22,50%.

Tämä lisää työntekijän kustannuksia 2 000 € X 22,50% = 450 €.

Lisäksi työntekijä ansaitsee ensimmäisenä lomavuotenaan 2 lomapäivää kuukaudessa. Yhden lomapäivän palkan saa jakamalla kuukausipalkan 25. Lisäksi työntekijälle maksetaan lomarahaa joka on 50% lomapalkasta.

Tällöin joka kuukausi kertyvä lomapalkkavelka on 2 000 € / 25 X 2 = 160 euroa + lomaraha 50% eli 80 euroa eli 240 euroa.

Lomapalkasta on myös maksettava työnantajamaksut, mitkä olisivat 240 euroa X 22,50 % = 54 €.

Kokonaiskustannukset 2 000 € kuukausipalkalle olisivat siis:

Kuukausipalkka 2 000 €

Työnantajamaksut palkasta 450 €

Lomapalkkavelka (2 pvä) 240 €

Työnantajamaksut lomapalkkavelasta 54 €

Yhteensä kustannukset kk 2 664 €

Eli kun lasketaan kuukausipalkka 2 000 € / syntyvillä sivukustannuksilla

2 664 € saadaan suhdeluku 1,332 ensimmäisenä vuonna.

Seuraavana vuonna tuo suhdeluku kasvaa koska tuolloin lomaoikeus kasvaa 2,5 päivään per kuukausi. Tällöin lomankertymisen osalta kuukausittaiset kustannukset olisivat 2 000 € / 25 X 2,5 = 200 € + lomaraha 100 € = 300 € + työnantajamaksut 22,5 % = 367,50 €.

Tuolloin työntekijän kustannukset kuussa olisivat 2 450 € (palkka + työnantajamaksut)

+ 367,50 € (lomapalkkavelka työnantajamaksuineen) = 2 817,50 €.

Seuraavan vuoden suhdeluku suorissa palkkakustannuksissa olisi 1,409.

Suhdelukuja voi käyttää nopeassa laskennassa arvioitaessa työntekijän kustannuksia. Eli ensimmäisenä vuotena kustannus olisi

2 000 € X 1,332 = 2 664 € kuukaudessa.

sahkoinen_taloushallinto