Työttömyysturvaa yrittäjille

Yrittäjä saa itse päättää liittyykö hän yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Liittymällä työttömyyskassan jäseneksi yrittäjällä on mahdollisuus saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos hän päättää lopettaa yritystoiminnan. Yrittäjä saa liittyä työttömyyskassan jäseneksi siinä tapauksessa, että hänellä on yritystoiminnasta aiheutuvaa tuloa vähintään 8,520 euroa/vuosi.

Yrittäjän, joka on palkansaajakassan jäsen, kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi silloin kun yritystoiminta alkaa. Yrittäjä voi saada päivärahaa työttömyyskassasta, jos hän on toiminut yrittäjänä viimeisen neljän vuoden aikana vähintään 18 kuukautta ja on myös maksanut työttömyyskassan jäsenyydestä tämän ajan.

Siinä tapauksessa, että yrittäjä siirtyy palkansaajakassasta yrittäjän työttömyyskassaan, voi hän saada päivärahaa jo 12 kuukauden yrittäjyyden jälkeen. Päivärahaan on yrittäjällä oikeus myös silloin kun yritystoiminta on keskeytynyt vähintään neljä kuukautta. Tämä tulee todistaa. Jos yritys on asetettu konkurssiin tai myyty, katsotaan yritystoiminta lopetetuksi. Jos yrittäjä päättää lopettaa yrittämisen, tulee hänen lopettaa eläkevakuutuksensa, tehdä lopettamisilmoitus verohallinnolle ja kaupparekisteriin ja myydä yrityksen omaisuus. Päätöksen siitä, että katsotaanko yrittäjä työttömäksi tai yritystoiminta keskeytetyksi tekee TE-toimisto.

sahkoinen_taloushallinto