Voiko YEL-maksuja korjata?

Ehdottomasti. YEL-maksuja voi korjata, jos omat tulot kasvavat tai kutistuvat. Eläkevakuutusmaksuja ei kuitenkaan kannata jättää rästiin, jotta oma talous pysyy tasapainossa. Yrittäjät lykkäävät usein YEL-maksujaan kun työtulot putoavat yllättäen. Tämä ei ole suositeltavaa ja siitä aiheutuu monenlaisia hankaluuksia tulevaisuudessa. Tulevia YEL-laskuja voi pienentää hakemalla maksujoustoa tai muuttamalla YEL-työtulojen määrää. Erääntyviin laskuihin ei voi enää vaikuttaa ja ne on vain maksettava. YEL-työtuloa kannatta myös korottaa kun yrityksellä menee hyvin.

Vaikka YEL-maksuja olisi avoimenakin, työtuloa voi muuttaa ottamalla yhteyttä omaan työeläkeyhtiöön tai vakuutuskassaan. Hakemuksessa on ilmoitettava oman työtulon suuruuteen vaikuttavat seikat. Työtulon muuttamisesta saa päätöksen, joka on valituskelpoinen.Työtulon muutoksesta ei aiheudu lisäkuluja yrittäjälle ja muutoksia voi tehdä niin usein kuin haluaa.

YEL-vakuutuksen maksujoustoa on mahdollista käyttää, vaikka oma työtulo pysyisi samana. Vaikka maksuja joustettaisiin alaspäin, Kelan etuudet pysyvät vahvistetun työtulon mukaisella tasolla. Maksujoustosta voi sopia eläkelaitoksen kanssa. Maksujousto on voimassa yhden kalenterivuoden ja sitä voi käyttää kolme kertaa seitsemän vuoden jaksolla. Ylöspäin joustorajat ovat 10-100 prosenttia vakuutusmaksusta ja alaspäin 10-20 prosenttia vakuutusmaksusta. Maksujoustoa ei voi käyttää, jos yrittäjällä on maksamattomia YEL-maksuja.

Yrittäjä on YEL-velvollinen silloin, kuin työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset ovat 18-67 vuoden ikä, vähintään neljä kuukautta kestänyt yritystoiminta ja vähintään 7 502 euron suuruiseksi arvioitu vuosittainen  työtulo.

asiakasedut