Voinko kääntää tilinpäätöksen tappiollisesta voitolliseksi?

Ennakkotilinpäätös auttaa yrittäjiä suunnittelemaan tulevaisuudelle sekä korjaamaan tilinpäätöksen tappiollisesta voitolliseksi. Jos yritykseesi on tapahtunut tai on tapahtumassa muutoksia tai jos yrityksesi on menettänyt pääomaa, hyödyt eniten ennakkotilinpäätöksen laatimisesta. Suosittelemme kuitenkin kaikkia yrittäjiä tekemään ennakkotilinpäätöksen joko itse tai oman kirjanpitäjänsä kanssa. Toisin kuin kuukausikirjanpito, ennakkotilinpäätös on tarkempi ja kertoo yrittäjälle tilikauden tulevan tilanteen.

Ennakkotilinpäätös saattaa paljastaa tärkeitä yksityiskohtia yrityksen taloudesta, joihin yrittäjä voi vielä vaikuttaa tilikauden aikana, jos tieto tulee esiin tarpeeksi ajoissa. Esimerkiksi tappio ja menetetty pääoma voidaan jättää merkitsemättä kaupparekisteriin ja tilikautta voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella, jos tiedossa on isoja tuloeriä seuraavan tilikauden alkupuolella. Tilikauden jatkamisesta pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin kaksi kuukautta ennen kuluvan tilikauden päättymistä. Yritys voi tarvittaessa myös parantaa tai alentaa tilikauden tulosta esimerkiksi aikaistamalla tai siirtämällä toimituksia tai investointeja sekä kirjaamalla pienhankinnat, kuten tietokoneet ja käsityökalut, kertakuluina tuloslaskelmaan.

Ennakkotilinpäätöksen tekemineen nopeauttaa myös tilinpäätöksen tekemistä tilikauden loputtua. Tilintarkastajat ovat aloittaneet ennakkotilinpäätöksien tarkastamisen. Jos ennakkotilionpäätös on tehty syys-lokakuussa, se luo hyvän pohjan seuraavan tilikauden budjetille.

Suunnitelkaa tulevaisuuden varalle ennakkotilinpäätöksen avulla. Apua tähän saa aina omalta kirjanpitäjältä.

sahkoinen_taloushallinto