Yhtiön varojen sijoittaminen julkisiin osakkeisiin

Näin nollakorkojen aikana yhtiöön kertyneiden voittovarojen sijoittaminen pörssiyrityksiin voi tuntua hyvältä ajatukselta. Varsinkin kun jokatoinen tuntuu ryhtyneen tällä hetkellä piensijoittajaksi ja jokainen media on pullollaan onnistuneita piensijoittajatarinoita.

Osakesijoittamisen aloittaminen on nykyään suhteellisen helppoa ja sen harjoittamiseen on monta palveluntarjoajaa. Osakeyhtiön on aina hyvä muistaa, että myydäkseen ja ostaakseen arvopapereita sillä tulee olla voimassaoleva LEI-tunnus. Tätä tarvitaan nimenomaan käydessä kauppaa pörssiosakkeilla. Tunnusta ei kumminkaan tarvita osakkeiden omistamiseen. Ainoastaan kaupankäyntiin. LEI-tunnuksen saa hankituksi esimerkiksi PRH:lta.

Palveluntarjoajaa valitessaan on hyvä kiinnitää huomio muutamaan seikkaan hinnoittelussa. Palveluntarjoajien hinnoittelussa on yleensä muutama liikkuva osa. Näitä ovat osakkeiden osto- ja myyntipalkkiot sekä mahdolliset osakkeiden säilytyspalkkiot. Lisäksi kannattaa selvittää millä kaikilla eri markkinoilla palveluntarjoajan palvelussa voi tehdä kauppaa.

Itse sijoittamisessa on hyvä olla perillä osakkeiden eri ”luonteista”. Nämä voitaisiin karkeasti lajitella kahteen eri kategoriaan. Nämä ovat osinkotuottoa tuottavat osakkeet ja arvonnousun kautta tuottoa tuottavat osakkeet. Toisessa voi olla hieman pienempi riski sijoitetun pääoman menetykselle kuin toisessa. Joissakin osakkeissa nämä kaksi ominaisuutta yhdistyvät. Ennen kuin ryhdyt sijoittamaan osakkeisiin niin opettele tulkitsemaan yhtiön markkinoille antamaa taloudellista informaatiota.

Sijoittaminen on aina sijoittajan omaa arviota tulevaisuudesta. Tulevaisuuden näkymän hahmottamiseksi tulee ottaa huomioon yhtiön menneisyys. Lisäksi tulee ymmärtää missä markkinassa yhtiö toimii, mikä sen asema on kyseisessä markkinassa, mikä tuon markkinan tulevaisuus on ja kannattaa myös miettiä mikä on kansantaloudellinen tilanne. Hajauttamalla saadaan paras tulos, mutta sekään ei ole tae menestyksestä.

Osakkeiden kanssa pitää muistaa, että paras tulos saadaan todennäköisemmin pienillä säännöllisillä ostoilla pitkällä aikavälillä. Tällöin osakkeiden hinnan vaihteluiden merkitys pienenee.

Osakkeista saatavat osinkotuotot ovat kokonaisuudessaan veronalaista tuloa mikäli listaamaton yhtiö ei omista yli 10% julkisen yhtiön osakekannasta. Myös luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa. Osakeyhtiön maksama vero näistä tuloista on 20%.