Yrityksen työterveys

Verotus määrittää puitteet, kenelle ja millaista työterveyttä tarjotaan.

Ryhmä sydan

Työterveyshuolto voidaan järjestää kolmella eri tavalla. Näitä ovat terveysasema, oma työpaikkalääkärin palveluna tai sopimalla terveyspalvelujen tarjoamisesta yksityisen terveysaseman tai vastaavan kanssa.
Palvelun sopijoiden tulee tehdä asiasta keskenään kirjallinen sopimus, mistä ilmenee miten palvelut järjestetään sekä mitä palveluita sopimus pitää sisällään.

Pakollisesta työterveyshuollosta ei muodosta työntekijöille palkkaa. Työnantajan vapaaehtoisesti järjestämien sairaaanhoito- ja terveydenhuoltovpalveluiden verovapauden edellytyksenä on yksinkertainen sääntö. Palvelut ovat työnantajan järjestämiä ja ne koskevat koko henkilökuntaa. Lisäksi edun tulee olla tavanomainen ja kohtuullinen. Suurin miina mihin näissä astutaan on, että työnantaja korvaa työntekijän maksamia kuluja tiettyyn euromäärään saakka pelkästään tositteita vastaan. Sen sijaan jos työntekijällä on lähete tiettyyn toimenpiteeseen kuten hammaslääkäriin tai muuhun lääkäriin voidaan tämä rinnastaa työnantajan järjestämään lääkäriin. Myös jos työntekijällä on akuutisti hakeuduttava hoitoon ja työnantajan järjestämään hoitoon ei ole mahdollisuutta mennä, voidaan tämä kustannus korvata työntekijälle kuittia vastaan. Tässäkin edellytyksenä on, että hoito kuuluu työnantajan normaalin työterveyshuollon pariin.

 

Tavanomaisuudella ja kohtuullisella tarkoitetaan kaikkia terveydenhoitopalveluja, joista työnantaja on oikeutettu saamaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Tälläisiä palveluita on on esimerkiksi

  • erikoislääkäripalvelut
  • hammashoito
  • lääkärin määräämät lääkkeet ja vitamiinivalmisteet
  • lääkärin määräämä fysikaalinen hoito ja kuntoutushoito
  • lääkärin tai optikon määräämät työhön liittyvät kohtuullisten erikoissilmälasien, esimerkiksi päätelasien, kustannukset.

Euromääräistä rajaa tavanomaisuudelle ja kohtuullisuudelle ei ole laissa säädetty. Verohallinnossa on kumminkin voitu saatua etua verottaa, mikäli leikkauksen tai muun yksittäisen sairastapahtuman kuluja korvataan enemmän kuin 2 000 euron arvosta. Verohallinnon päätös pohjautuu oikeustapauksiin.

Työterveydenhoitoa voidaan täydentää koko henkilökuntaa koskevalla sairaskuluvakuutuksella. Vakuutettuna tulee kumminkin olla koko henkilökunta, ettei siitä synny verotettavaa etua. Lisäksi vakuutuksen tulee olla saman tasoinen koko henkilöstölle. Oikeustapauksissa on kumminkin hyväksytty tietyt ehdot ennen kuin henkilö saa vakuutusturvaa. Tällaisia on ollut esimerkiksi vähimmäistyöskentelyaika yrityksessä.