Uusi Vuosi, Lisää Sitä Samaa ja Enemmänkin!

Huh huh! Vauhtia on pitänyt ja paljon on saatu aikaan. Tämän vuoden aikana on tapahtunut paljon hyvää tilitoimistollamme ja kasvoimme niin liikevaihdollisesti kuin asiakasmäärältään. Kaiken kiireen keskellä onnistuimme uudistamaan verkkosivumme sekä samalla ilmeemme. Avasimme myös yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa paprut.fi palvelu, jotta voisimme palvella … LUE LISÄÄ

Changes in the Entrepreneur’s Accident Insurance Act

An entrepreneur is no longer part of the company’s compulsory work insurance scheme. YEL-insured entrepreneurs are insured with the new work accidents and occupational diseases law during their working hours. The principles of the Pensions Act are followed for the … LUE LISÄÄ

Muutokset yrittäjän tapaturmavakuutuslakiin

Yrittäjä ei enää jatkossa kuulu yrityksen pakollisen työajan vakuutuksen piiriin. YEL-vakuutettu yrittäjä vakuutetaan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella työajan tapaturmavakuutuksella. Yrittäjän eläkelain periaatteita noudatetaan yrittäjän tapaturmavakuutuksissa. Olet yrittäjä, jos olet johtavassa asemassa ja olet osakeyhtiön osakas ja omistat yksin yli … LUE LISÄÄ

Do I have to pay taxes on a Christmas present from my boss?

A gift card gifted by your boss is considered taxable income. Even a small gift card that allows you to buy whatever you like is income that you have to pay taxes on. A gift card is tax free only … LUE LISÄÄ

Pitääkö työnantajan antamasta joululahjasta maksaa veroa?

Työnantajan antamasta lahjakortista pitää maksaa veroa. Rahamäärältään pienikin lahjakortti, jolla voit ostaa mitä itse haluat, on palkkaa, josta tulee maksaa veroja. Lahjakortti on verovapaa vain, jos se on annettu tietyn esineen tai palvelun ostoa varten. Verottajan mukaan ”Jouluraha tai -bonus … LUE LISÄÄ

How do I apply for a change to my tax rates?

A company or an association may apply for a change in their tax rates once the taxation has been completed. Any complaint concerning income taxes should be made to the Board of Adjustment. This complaint must be made in writing … LUE LISÄÄ

Miten voin hakea muutosta verotukseen?

Yritys tai yhteisö voi hakea verotukseensa muutosta kun verotus on päättynyt. Oikaisuvaatimukseet tuloverotukseen tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle. Tämä oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on laitettava allekirjoitus. Yrityksen tai yhteisön pitää tehdä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. … LUE LISÄÄ

Yrittäjä, hallitsetko sosiaalisen median?

Some-markkinointi on erittäin tärkeetä kaikille yrittäjille, sillä se luo erittäin hyvän alustan markkinointiin. Olemme vahvasti sitä mieltä, että, jos et ole somessa, et ole olemassa. Vaikka mainostaisit muualla kuin somessa, monet potentiaaliset asiakkaat haluavat nähdä ja lukea lisää. Somessa on … LUE LISÄÄ

Entrepreneurs, do you master your social media channels?

SOME marketing is very important for all entrepreneurs, because it creates a very good platform for marketing. We strongly believe that if you’re not SOME, your company does not exist. Although you may be advertising your company on other platforms, … LUE LISÄÄ

Missä tapauksessa verottaja hyväksyy työntekijälle maksettavat päivärahat verovapaana?

Päivärahan raja määritetää työehtosopimuksessa. Siinä voidaan sopia ihan millaiset rajat tahansa. Työnantajan ei ole kuitenkaan pakko maksaa mitään korvauksia työmatkojen aikana. Verottaja määrittelee kuinka paljon työnantaja saa maksaa päivärahaa sekä kilometrikorvauksia työntekijälleen verottomana. Kilometrikorvauksia ja päivärahoja voidaan maksaa työntekijälle verottomasti … LUE LISÄÄ

What should I know about the Tax Debt Register?

Anyone can access ytj.fi’s database to see whether a company has outstanding tax liabilities and negligence in tax return filing. The euro amount of the debt will not be published, but if the company has more than € 10,000 in … LUE LISÄÄ

What defines a good accounting company?

We believe that a good accounting company is one that is professional, customer oriented, as well as one that is up-to-date on the latest accounting software. In a good accounting company employees are professionals in their field and ensure that … LUE LISÄÄ

Mitä minun olisi hyvä tietää verovelkarekisteristä?

Kuka tahansa voi käydä katsomassa ytj.fi-tietopalvelusta, onko yrityksellä verovelkaa yli 10,000 euroa tai puutteita ilmoitusten antamisessa Verohallinnolle. Verovelan euromäärää ei julkaista, mutta, jos yritysellä on yli 10,000 euroa erääntynyttä verovelkaa, josta ei ole voimassaolevaa maksusuunnitelmaa Verohallinnon kanssa, tai tuomioistuimessa vahvistettua … LUE LISÄÄ

Mistä tunnistat hyvän tilitoimiston?

Mielestämme hyvän tilitoimiston peruskiviä ovat ammattitaitoisuus, asiakaslähtöisyys sekä digitaalisuus. Hyvässä tilitoimistossa työntekijät ovat alansa ammattilaisia ja pitävät huolen siitä, että heidän osaamisensa on ajan tasalla. Heillä on oltava taidot tehdä perinteistä sekä sähköistä kirjanpitoa. Hyvä tilitoimisto palvelee asiakkaaitaan henkilökohtaisesti ja … LUE LISÄÄ

Can losses be corrected into profit by doing preliminary financial statements?

Preliminary financial statements can help entrepreneurs to plan for the future as well as to correct the loss of the financial statements to be profitable. If a big change has occurred or is about to occur in your company, or … LUE LISÄÄ

1 4 5 6 7 8 9 10